logo

Yazar: Av.Ezgi Efendioğlu

Av.Ezgi Efendioğlu
E-Posta: info@ezgiefendioglu.av.tr
Web Sitesi: http://ezgiefendioglu.av.tr/
Biyografi:

Yazarın Tüm Yazıları Aşağıda Listelenmiştir.

 • Mimarın Telif Hakkı

  Mimarın Telif Hakkı

  29 Nisan 2018 Köşe Yazıları

  Telif hakkı, kişinin fikrî emeğini ortaya koyarak yarattığı ürün üzerinde, herhangi bir tescil işlemine gerek kalmadan, ürünün meydana gelmesiyle hukuken sağlanan haklardır. Kanun, mimari projeyi ve o projenin meydana getirdiği mimarlık eserini fikri açıdan koruma altına almaktadır. Görüldüğü üzere burada korunması gereken iki ayrı fikir ürünü bulunmaktadır. Biri mimari proj...
 • İşyerinin Devri

  İşyerinin Devri

  28 Şubat 2018 Köşe Yazıları

  Son zamanlarda danışanlarımızın sıklıkla karşılaştığı ve büromuza yönelttiği sorular arasında yer alan işyerinin devri ve sonuçları konusunda okuyucularımızı bilgilendirmek için söz konusu yazıyı kaleme almış bulunmaktayız. İş Kanunumuz, işçi-işveren ilişkisinin mümkün olduğu kadar korunması, kolay kolay sona erdirilememesi ve buna bağlı olarak işçinin gelirinde sürekliliğin...
 • Zina Nedeniyle Boşanma

  Zina Nedeniyle Boşanma

  19 Şubat 2018 Köşe Yazıları

  Evlilik birliğinin kurulması ile taraflar birtakım yükümlülükleri yerine getireceklerini en başından kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Evlilik birliğinin taraflara getirdiği yükümlülüklerin en başında sadakat gelmektedir. Sadakat yükümlülüğüne aykırı davranan eş, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 161. hükmüne dayanarak boşanma davası açabilecektir. Zina, özel bir boşanma nede...
 • Malpraktis Kavramı

  Malpraktis Kavramı

  19 Şubat 2018 Köşe Yazıları

  “Malpraktis” kelimesi İngilizce kökenli olup esasen görevi kötüye kullanma anlamına gelmektedir. Günümüzün sürekli gelişen ve değişim gösteren hukuk dallarından biri olan sağlık hukukunda malpraktis kavramı hekimin tıbbı yanlış uygulaması, hatalı ve bilinçsiz davranışı neticesinde hastanın zarar görmesi anlamına gelmektedir. Malpraktis davalarını ise hekimin yanlış tanı veya te...
 • Marka Tescili

  Marka Tescili

  19 Şubat 2018 Köşe Yazıları

  Birer hukukçu olarak yalnızca sorun ortaya çıktıktan sonra devreye giren kişiler olmak yerine, çıkabilecek muhtemel sorunları öngörüp, “önleyici mekanizma” görevini de üstlenmemiz gerekmektedir.  Bu nedenle esnaf ve tacir olan müvekkillerimize uzun yıllar boyunca ciddi emek ve masraf harcayarak yarattığı markalarını mutlaka tescil ettirmelerini önermekteyiz. “Markamı Neden T...
 • Markanın Hükümsüzlüğü

  Markanın Hükümsüzlüğü

  19 Şubat 2018 Köşe Yazıları

  Marka hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda yegane sayılabilecek mevzuatımız olan 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 10 Ocak 2017 tarihinde yerini 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanuna bırakmıştır. Hukukumuzda önceden kanun hükmünde kararnamelerle korunan marka, patent, tasarım, faydalı model ve coğrafi işaretler 6769 sayılı kanunla yeniden düzenlenmiştir. Bu yazımızda tescil edilmiş...
 • Alternatif Bir Uyuşmazlık

  Alternatif Bir Uyuşmazlık

  15 Kasım 2016 Köşe Yazıları

  İlk kez 20. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri’nde ticari uyuşmazlıkların çözümü için uygulanan arabuluculuk, ülkemizde 2012 yılında mevzuatta yerini almıştır. Yalnızca ticari uyuşmazlıklarla sınırlı kalmamakla beraber, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri her türlü uyuşmazlıkların çözümü için öngörülen arabuluculuk, mevzuatımızda yerini yeni almakla beraber ...

gaziantep escort