Mustafa Gündoğ

Paran Yoksa,Meclis Üyesi Olma…

 

İktidar olmak; gerçek anlamda bilgi ve beceriyi bir arada bulundurup, seni iktidara taşıyacak kitlelere kendini anlatabilmektir. Anlatamazsan veya bilgi ve becerin yoksa , iktidar olamazsın. İktidar olamayınca muhalefet olursun.

Muhalefet olmak, iktidar olmaktan daha zordur. İktidarı elinde bulunduran ,doğru ya da yanlış aldığı kararları hayata geçirir. Sende bunları ya seyredersin, ya da bilgi becerin varsa yaptırmak istediğini akılcı yolla dile getirerek, muhalefetteyken iktidar olursun.

Bodrum Belediye Meclis toplantılarını, Mart 2014 seçimlerinden bu güne kadar ,sektirmeden takip ediyorum. Art arda izlemediğiniz zaman ,meclis toplantılarında görüşülen konulara olumlu ya da olumsuz tepkilerin ,istikrarlı olup olmadığının farkına varamıyorsunuz.

Siyaseti popülist yaklaşımlardan çıkarıp ,ayakları yere basan hale getirmek lazım. Belediye meclisi toplantılarında sıkça yapılan, sonuçlarının nelere zarar verebileceğini bilmeden, alt yapısı olmayan söylemlerden vazgeçilmeli.

Örneklerle pekiştirelim ,belki bundan sonraki toplantılara ışık tutarız.

Meclis toplantısının 1. Gündem Maddesin içeriği.

Toplantı, konferans, brifing ve eğitim seminerlerine Belediyemizi ve İlçemizi temsilen katılan Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyelerinin uçak bilet bedeli, transfer ücretleri ve günlük yasal harcırahlarının, süresi ilk Mahalli İdareler Genel Seçimini geçmemek üzere Belediyemiz bütçesinden karşılanması hususunun görüşülmesi,

İlgili madde görüşmeye başladığında, MHP Grubu sözcüsü konu hakkında, partisinin “Masraflarının Belediye bütçesinden değil, giden kişi tarafından karşılamasını teklif ediyoruz.” şeklinde olduğunu ifade etti.

Daha öncede, “meclis üyelerinin oturum başına aldıkları ücreti almayalım ,bağışlayalım” teklifinde bulunmuşlardı.

İnsan dinlediğinde ‘evet ya haklı düşünüyorlar’ diyebilir fakat gözden kaçırılmaması gereken şey ;

Ya ,kendileri nasıl olsa göreve bizi göndermezler, biz gidemiyorsak bunlar masrafları ceplerinden ödesinler de görsünler diye düşüyorlar.

Ya da ,bizim mali durumumuz gayet iyi, biz olsak masrafları kendi cebimizden karşılarız imajı verip, parası olmayan meclis üyelerini sindirmeye çalışıyorlar.

Sayın Birol Aydın’ın neden istifa edip ,memurluğa döndüğü unutulmamalıdır.

Biz ,izleyenlere de ‘param yoksa meclis üyesi olmamalıyım’ düşüncesi kalıyor.

Belediye meclis üyelerinin alacakları yasal ödenekler yerine, bazı meclis üyelerinin, iş takibine muhalefet etmek gerekir. İşimiz gereği iş takibi yapıyoruz deseler dahi, işiniz buysa belediye meclis üyesi olmasaydınız. Bazı CHP yöneticilerinin de bu konuda kendilerine çeki düzen vermesi gerekir.

Tüm meclis üyelerine şunu söyleyeyim, kendiniz istediğiniz için ordasınız, Bodrum veya bizler için lütufta bulunmuyorsunuz. Almış olduğunuz görevin gereği neyse, onu yapın. Yasalar çerçevesinde karşılığını alın ,canınız nereye isterse oraya bağışlayın. Yaptığınız bağışı kimseye söylemeyin, bizde yapılan iyiliği söylemek ayıptır.

Dünkü toplantıdan en az on köşe yazısı çıkar, olayın manevi yönüne dem vurduktan sonra devam edeyim.

Bodrum Ticaret Odasına 25 yıllığına arazi tahsis edilmesi ile ilgili maddeye MHP’liler “Şerh” koyduklarını ifade ettiler. Madde ile ilgili olarak MHP’li meclis üyesi Remzi Güngör geçtiğimiz meclis toplantısında konu ile ilgili tavsiye ve ret vermeleri gerekçeleri dikkate alınmadan 25 yıllık tahsisi mecliste oy çokluğu ile kabul edildiğini hatırlatarak, MHP grubu adına şu görüşleri dile getirdi;

“Komisyona tahsisi kabul olarak gelen konu hakkında komisyon aşağıdaki gerekçe ve tavsiyelerimiz dikkate alarak tekrar bir değerlendirme talebimiz vardır. 1-Ticaret Odasının yeni bina yapmak amacı ile yer tahsis edilmesi tarafımızca kabul edilmekle beraber, yer tahsisi için istenen yer Belediye hizmet alanı olarak yarımada da elde kalan birkaç kullanılabilir ve değerlendirilebilir yerlerden biridir. Belediye’nin ileride kendi ihtiyaçları için kullanabileceği bir alandır. Satış yöntemi ile satarak sıkıntılı olan bütçeye gelir sağlayacak bir konumdadır. Ticaret Odasının daha uygun bir yer bulması mümkündür ve maddi bir gücü vardır. Bu gerekçeler çerçevesinde önerimiz; istenen alanın komşu parseli olan ve imar planında kongre merkezi olarak işaretlenen alan ile birlikte, değerlendirilerek Ticaret Odasına tahsisin yapılması, Ticaret Odasının başka uygun bir alan için talebi varsa, bu alan ile ilgili değerlendirmelerin yapılmasıdır. Bütün bu değerlendirmeler sonucunda Bodrum Belediyesinin Bodrum Ticaret Odasına tahsisini yapmasına olumlu bakmakla beraber, öncelikle Bodrum Belediyesinin menfaatlerini koruyacak ve faydalı olacak kararlar almak niyetinde olduğumuzu, yapıcı muhalefet görevini yerine getirmek niyetinde de olduğumuzu belirtiriz. Bundan sonra sizin dediğiniz konu bir sonraki maddede vergi dairesinin yeri ile ilgili konuda gündeme geleceği için bu belirttiğiniz bütüncül planın yapılması da şart olmuştur ve komisyon raporunda da onu bu mecliste bir karar alınması şartı ile yani bu çalışmanın başlaması şartı ile meclis uygun görürse, bu çalışmanın bir an önce başlaması gerekmektedir. Çünkü böyle her kurumun belediyeden yer tahsis talep etmesi sonucunda emsal artırımı yada yer verme talepleri gelirse bu bütüncül planın şaşırmasına neden olur ve bizleri zor durumda bırakır. Bu açıdan bu şerhlerimizin meclis kayıtlarına alınmasını talep ederiz. Görüşlerimizi de ona göre belirteceğiz.” ( Alıntı : Fatih Bozoğlu )

Sayın Remzi Güngör’ün bu açıklamasında dikkate alınacak önemli başlıklar var elbet, gözden kaçırdığı konular gibi. Sayın Remzi Güngör diyor ki ;

“Ticaret Odasına’ tahsisi yapılan arsa Satış yöntemi ile satılarak ,sıkıntılı olan bütçeye gelir sağlayacak bir konumdadır.”

Fakat şu ana kadar; Belediye meclis toplantılarında gündem olan, SGK ve Vergi Dairesine olan borçların ödenmesiyle ilgili, arsa satışlarının tamamına MHP’li ve bazı CHP meclis üyeleri ret oyu vermiştir. Ayrıca; Ticaret Odasına tahsis edilen arsa , belediye hizmet alanıdır, yasal olarak satılamaz .Nasıl kullanılacağı konusunda yasa açıktır. MHP’ li Meclis üyelerinin bunları bilmediğini sanmıyorum, başkanlık ve meclis üyeliği yapmış, tecrübeli kişiler bulunmakta gruplarında.

Ticaret Odasına tahsis edilen yer karşılığında,Ticaret Odasının bulunduğu yeri belediyeye devretsinler denseydi,güzel bir çözüm önerisi olurdu.

10.gündem maddesinde ise geçtiğimiz dönemlerde Konacık Belediyesi tarafından iftar çadırı kurulan alanın Bodrum Vergi Dairesi tarafından kendilerine tahsis edilmesi ile ilgili madde görüşülmesi sırasında da yine MHP’li meclis üyesi Remzi Güngör söz alarak şöyle konuştu;

“Bununla ilgili olarak vergi dairesinin talebi ile mi ilgilidir? Plan tadilatı bu talep doğrultusunda mı karar verilecek? Borç miktarı bu emsal artırımı ile değer kazansın ve borç miktarı da ona göre ödensin gibi bir talep var her halde. Bu emsal artışı nedir ve bu artış borcu karşılıyor mu? Yaptığımız bu işin karşılığında bir değer artıyor mu? Tip proje şartı getiriliyorsa 3 kat. Konacık’ta yapılaşmanın çok olduğu yerde bu tip projenin yapılması orada bir kütle meydana getirecek. Vergi Dairesinin talebi bildiğimiz kadarı ile 4 bin 500 metrekare. Burada talep ettikleri yer 3 bin 800 metrekare civarında. Bu konuda açıklama yapılırsa aldığımız karar daha sağlıklı olacaktır.”

MHP’li meclis üyesi Şakir Açıkgöz’de söz konusu yerin yüzde yüz inşaat alanı olacağını iddia ederek, kamuoyunun aydınlatılmasını istedi. 

Bu maddede Sayın Remzi Güngör’ün haklı olduğu konu var tabi ki, emsal artıyorsa arsanın birim fiyatı da yükselir. Kaldı ki , rant vergisi koymayı hedefleyen Maliye Bakanlığı , ‘arsa emsal artışlarında’ gelir elde etmeyi amaçlamakta iken, yerinde bir söylem dile getirilmiştir.Fakat Kocadon’un arsayı bedelinin altında vereceğini hiç sanmıyorum

Meclis toplantılarına konuları iyi inceleyip gelmek gerekiyor. Muhalefet etmiş olmak için muhalefet etmek yanlış sonuçlar doğurabilir. Vergi Dairesine tahsis edilen yerin tam üzerinde, yani paralelinde kapalı Pazar yeri bulunmakta, imar uygulaması ve inşaat yoğunluğuna bakıldığında, eskiye nazaran kötü bir durum yok. İhtiyaç açısından bakıldığında, öncelikler kullanana göre değişir. Konacık’ ta yapılaşma ise ayrıca incelemeye değer.

“Bu arada, MHP’lilerin CHP’nin seçim çalışmaları sırasında Konacık’ın betonlaşmasına dikkat çektiğini ve betonlaşmaya karşı çıkan CHP’nin Konacık’ı betonlaştırmasına karşıyız şeklindeki itirazları, ortamın gerilmesine neden oldu.”

Konuyla ilgili toplantıda sunum yapan İmar Müdür vekili Gamze Esedoğlu konuya açıklık getirerek ;  nasıl bir bina yapılacağı konusunda Vergi dairesiyle görüştüklerini, ‘Bitez Adliye Saray’ı gibi bir yapı düşündüklerini , dile getirdi.

Gündem maddeleri bitmesine rağmen, toplantı bitmiyordu. MHP’ li meclis üyelerinin, “CHP’nin Konacık’ı betonlaştırmasına karşıyız” söylemi mizahi bir konu tabi ki.

Bodrum Belediye Meclis Üyeleri’ne önerim Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ni yastıklarının altıda koysunlar, sitemlerinde haklı oldukları konular olabilir. Ancak Yasa açıkça diyor ki; ‘Belediye Meclisi Belediye Başkanın meclisidir.’ Aksi olsaydı Meclis başkanı ayrı seçilirdi.

Bende muhalefete, muhalefet ediyorum. Ne yapayım, muhalefet iyi olsa , iktidara muhalefet ederdik…

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki yazıyı okuyun:
Hep Öldük, Hep Öldürdüler.

  Hep Öldük, Hep Öldürdüler. Yaşımızın önemi yoktu, cinsiyetimizin de... Kimimizi Astılar, yaktılar, attılar yükseklerden, çakıldık yerlere...   Kimimizi Kimsesizimizi...

Kapat