Mustafa Gündoğ

“Her Ağacın Kurdu Kendinden Olur”

 

“Her ağacın kurdu kendinden olur”

Atalarımızın söyledikleri yaşamımıza ışık tutmalı, biz söylenenden çok, yaşadıklarımızdan ders çıkarmaya çalışıyoruz. Atalarımız bu duruma söz söylemeden geçmemişler. “Bin nasihatten,bir musibet daha iyidir”

Bodrum Belediye Meclis Mayıs Ayı Toplantısı yapıldı. Meclis toplantıları her zaman sonuç yerleridir, kimse el kaldır ,indir yeri olmuş diye eleştirmesin. Gündem maddeleri meclis üyelerine üç  önceden bildirilir, meclis toplantısında somutlaştırılır. Önemli olan meclis toplantısı gündemindeki konuların irdelenmesi ve ne anladığınızdır.

Mayıs ayı meclis toplantısında gözümüze takılanları kaleme alayım dedim. Bazı hareketlerin gözümüze takılmaması olası değildi, takılmasada ,bazıları gözümüze parmağını sokacaktı zaten. Basına verilmeye çalışılan direktif meclis toplantısından sonra basın toplantısı yapacağız,karşımızda safta toplanın işaretiydi. Hoş bir hareket değildi, hareketten dolayı basın mensubu arkadaşlardan özür dilendi mi bilmiyorum ama ,arkadaşlar hareketi ciddiye almamış olmalılar ki gündem yapmadılar.

Toplantıda MHP Grubunun verdiği bir gündem önerisi, gündeme alınarak görüşülüp reddedildi ve tansiyon yükseldi.

MHP Gubunun Önerisi ;

Bodrum’da son dönemde yapılan bazı inşaatların, “İmara ve projeye aykırı olup olmadığının araştırılması için İhtisas komisyonu kurulmasının gündeme alınması ve görüşülmesi”

Meclis Başkanı Kocadon; “Bodrum Belediyesinden Yasal Olmayan Hiçbir Şey Geçmez” diyerek konuyu kapattı.

Konu önemli,varsa böyle bir durum araştırılmalı. Ancak Belediye Meclisinin görev kapsamı dışındaki bir konu üzerine ,yasadan dem vurarak komisyon kurulması ve bir MHP meclis üyesinin komisyon üyesi olması talebi ,olayın yasal anlamda , yanlış izahıdır.Böyle bir zorunluluk yoktur.

Yasada zorunlu komisyonlar ;

“İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur”

“İmar ve bütçeye ilişkin konular hakkında meclis tarafından karar alınmadan önce ilgili komisyonlarda görüşülmesi zorunludur”

MHP Grubu, zorunlu olmayan ihtisas komisyonlarında yer almayı defalarca gündeme getirmiş, meclis tarafından uygun görülmemişti. Kanunen gerekli olmayan komisyonlar,kurulsa dahi sadece belediye meclisin gönderdiği konularda çalışma yapabilir.

Hiç bir koşulda, Belediye Meclisinin yürütme yetkisi ve sorumluluğu yoktur. Sorumlu olmadıkları konularda neden görev almak istedikleri düşündürücüdür.Kentin imar uygulamalarıyla ilgili varsa sorun, ki  boy, boy fotoğrafları çekilmiş zaten,her uygulama için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunursunuz olur biter.

Konu aslında Belediyeyi yönetme isteğidir.

CHP Meclis üyeliğinden istifa eden bir üyenin “yönetim anlayışımız uymadı” sözü farklı çağrışımlar getiriyor akla.

Toplumu yanlış yönlendirmek vicdani bir suçtur. Belediye meclis üyeleri ister komisyon üyesi olsunlar, ister olmasınlar yasa dışında görev ve yetki istemeleri, bunu hak olarak görmeleri onaylanamaz. Halkın verdiği yetkinin yasalar çerçevesinde olduğu unutulmamalıdır.

İhtisas komisyonlarına açıklık getirmek lazım ,görev ve yetki konusunda ; Örneğin Denetleme Komisyonu

“Her yılın Ocak ayı toplantısında meclis, üyeleri arasından gizli oyla üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, çalışmasını kırk beş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu, Mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar”

Yönetmelik böyle diyor … Yani bir yıl içerisinde belediyenin her şeyini denetler demiyor.Kaldıki konu akçeli işlerin denetlenmesiyle sınırlıdır.

MHP Meclis Grubu yaptığı basın toplantısında soruyor ;

Bodrum Belediyesinin plan işlerini, gönüllülük esasına göre ve BEDELSİZ yaptığı söylenen Semra KUTLUAY’ın Plan yapması yasaya açıkça aykırı olmasına rağmen, Ranta ve istismara her daim açık olan HASSAS bir konuda neden bu kişi ile çalışılmaktadır? Semra KUTLUAY Bodrum yarımadasında başka kişilerin plan işleri ve proje işlerini yapmışmıdır? 

Hayda….

Yasa  bu konuda açık Bodrum Belediyesinin 1/100 Bin 1/25 Bin ve 1/5 Bin Plan yapma yetkisi yoktur.1/1000 plan yapabilir yani uygulama projesi, oda belediye meclisinin yetkisindedir.

Meclis üyeleri; ya yasaları bilmiyor yada dedikodu üzerine polemik yapmaya çalışıyor.

5393 Sayılı yasanın 18.Maddesi

  1. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
  2. u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

MHP Grubunun bu kadar tecrübeli üyelerden oluşmasına rağmen ,yanlışa neden düştüklerini anlamak mümkün değil.

Şunları söyleseler bence daha iyi olurdu ;

Tüm meclis üyeleri (28+3) olarak araştırma komisyonu kuralım, aramızda kaçak yapılaşma suçu işleyen var mı, İş yerlerimizde plan ve projesine aykırı uygulama yapılmış mı ?

Aramızda, mesleği olmadığı halde iş takip eden var mı ? Mesleği olsa dahi meclis üyesinin iş takipçiliği etik mi?

Belediyeyle ilgili her hangi bir işi olmadan belediye binalarını mesken tutan varmı?

Meclis üyesi olduğu için işi artan varmı?

Bal tutan parmağını yalıyormu ?

Varsa; halka karşı nasıl inandırıcı olup ,yatırımcının işlerini kontrol edeceksiniz.

CHP Üyeleri, MHP Meclis Üyelerine kızmasınlar, sonuçta siyaset yapıyorlar CHP’liler de unutmasın ki !

“her ağacın kurdu kendinden olur”

1.Bölümün sonu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki yazıyı okuyun:
Sövmeyeceğim Arkasından

Hiç öyle Kolaya kaçmayacağım Sövmeyeceğim Kenan Evrenin Arkasından 80 12 Eylül'ünde Ben Çocuk aklımla Ana'yı Saklamıştım Kütüphane denilen TV büfesinin...

Kapat