Güncel Haber

Bu arsa ihale ile satılacak.

 

Yalıkavak Gökçebel Mahallesi’ndeki mülkiyeti Bodrum Belediyesi’ne ait 436 metrekarelik arazi ihale ile satılacak.

Gökçebel Mahallesi 828 Ada 4 parseldeki Bodrum Belediyesi mülkiyetindeki 436 metrekarelik alan, 364 bin TL muhammen bedelle satışa çıktı. İhale, 12 Temmuz Perşembe günü saat 11:00’de Ortakent İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Toplantı Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.

Bodrum Belediyesinden ihale ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1. Bodrum Belediyesinin mülkiyetinde bulunan aşağıda nitelikleri yazılı; 1(bir) adet taşınmazın satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma usulüne göre ihaleye çıkartılacaktır.

2. İhale, 12.07.2018 Perşembe günü saat 11:00’de Ortakent İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Toplantı Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3. İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri dâhilinde Ortakent Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir, istekliler ihale ile ilgili şartnameyi 200,00.- TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alabilirler.

4. İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri dilekçe ile birlikte en geç 11/07/2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Kurum kaydına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.

5. KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER

Geçici Teminat Mektubu veya Nakit Tahsilat Makbuzu, (Teminat mektupları limit içi ve banka teyit yazılı olacaktır.)

Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya tasdikli bir örneği,

İlçe Nüfus Müdürlüğünden veya mahalle muhtarlıklarından alınan yerleşim yeri ve diğer adres belgesi.( İkametgah belgesi)

Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan kira/ecrimisil/işgaliye/emlak v.s borcu olmadığına dair belge.

Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; Ticaret Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Vekaletname örneği (Vekaleten katılacaklar için)

Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık Yetki Belgesi.

İhale şartnamesi ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

6. 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.

İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki yazıyı okuyun:
Eskişehir’de bulundu

Bodrum’un Gümüşlük Mahallesi’nde 6 Temmuz günü çöp atmak için evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 25 yaşındaki işitme engelli...

Kapat