Güncel Haber

Çilsal ; Bir Belediye Rezaleti Daha

 
Özgürlük ve Dayanışma Partisi Bodrum İlçe Örgütü  Akyarlar, Aspat ‘ta yapımı başlanan otel,rezidans inşaatları hakkında bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgisine sundu.

(Aspat, Ant Yapı tarafından yapılan inşaat şantiyesinde temel atma Töreninden Bir kare…Soldan sağa Bodrumun İmar Plancısı Semra Kutluay Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Yatırımcı Ant Yapı )

Fotoğraf Bodrum Haber

Özgürlük ve Dayanışma Partisi İlçe Başkanı Mehmet Çilsal tarafından yapılan açıklama şöyle ;

Olacak iş değil!

Resimdeki tabelaya göre Aspat’ taki projeye ÇED kararı verilmeden önce yapı ruhsatı kesmişler! Tabeladaki ruhsat tarihi 18.05.2018; “ÇED Gerekli Değildir” kararının ilan tarihi ise 25.07.2018. Bu durum aleni biçimde yürürlükteki mevzuatlara aykırıdır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Madde 6/3 (Değişik:RG-26/5/2017-30077) tam olarak şöyledir: “ Bu Yönetmeliğe tabi projeler için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.”

Öte yandan, Şirket, Proje Tanıtım Dosyası’nda bu konuda taahhütte bulunmuş; “ÇED Gerekli Değildir Kararı alındıktan sonra gerekli izin ve müracaatlar yapılacak, diğer mer’i mevzuat çerçevesinde gerekli izinler alınacak” demiş.

Yetkililere sesleniyoruz;

“ÇED Gerekli Değildir” kararı 25 Temmuz 2018’de henüz ilan edilen Ant Aspat Yapı ve Turizm A.Ş’ye ait Konaklama Tesisi Kapasite Artışı ve Revizyonu Projesine; hangi yasaya, hangi yönetmeliğe dayanarak 18 Mayıs 2018’de ruhsat kestiniz?

Yalıçiftlik-Gerenkuyu-Tavşanburnu’ndaki proje, benzer şekilde olup halen yargıdadır!

Ve daha niceleri kimbilir…

Soruyoruz;

Hak-Hukuk-Adalet için milyonlarca yurttaşı yürütmeyi başarmış CHP yönetimindeki bir belediyeye, hukuku çiğnemek hiç yakışıyor mu? Hiç mi yurttaşlık dersi almadınız? Hiç mi vicdanlarınız sızlamaz?

İŞTE, ASPAT PROJESİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER:

Ant Aspat Yapı ve Turizm A.Ş’ye ait Konaklama Tesisi Kapasite Artışı ve Revizyonu Projesi Tanıtım Dosyası, Muğla Valiliği’ne 08.05.2018 tarihinde sunulmuş; 100 oda ve üstü olduğu için EK-2 listesine(Seçme-Eleme Kriterleri) tabi olmuş; inceleme değerlendirme aşamasından sonra Valilikçe “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilmiş; bu karar, 25 Temmuz 2018 tarihinde ÇŞB Muğla İl Müdürlüğü internet sitesinde duyurulmuş.

Ancak, resimdeki tabelada görüldüğü üzere bu projeye Bodrum Belediyesi tarafından 460-29 no’lu karar ile 18.05.2018’de yapı ruhsatı kesilmiş.

Proje alanında 2000 senesinde yapılmış binalar olduğu için, inşaat aşaması yıkım faaliyetlerini de kapsıyor. PTD’da şunlar yazılı; “Proje konusu sahada kurulu vaziyette yapılar bulunmakta olup, bu faaliyet kapsamında söz konusu yapıların kentsel dönüşüm amacıyla yıkılarak (revizyon yapılarak), alanda 310 odalı bir konaklama tesisi kurulması planlanmaktadır…. Yapıların yıkılmasından sonra inşaat faaliyetlerine başlanacaktır. İnşaat işlemleri temel kazma faaliyeti ile başlanacak olup, daha sonra temel atılacak ve sırasıyla betonarme işlemleri, elektrik-mekanik işlemlerin gerçekleştirilmesi ve ince işlere ait imalatların gerçekleştirilmesi olacaktır…”

Yine, PTD’da yazdığına göre Bodrum Belediyesi, proje alanındaki eski yapıların yıkımı için ÇŞB Muğla İl Md.lüğünün 10.04.2018 tarihli Riskli Yapılar Yıkım Talimatına dayanarak aynı tarihli(10.04.2018) bir Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu tanzim etmiştir.

Şirket tarafından verilmiş taahhütlerin bazıları ise şöyle:

-Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. “ÇED Gerekli Değildir Kararı” alındıktan sonra gerekli izin ve müracaatlar yapılacak, diğer mer’i mevzuat çerçevesinde gerekli izinler alınacak, çevrenin korunması ve geliştirilmesine yönelik tedbirlere riayet edilecek, kamulaştırılması gereken yerlerin bulunması durumunda gerekli kamulaştırmalar yapılacaktır. Gerekli izinler alınmadan faaliyete başlanılmayacaktır.

-Gerekli izinler alınmadan kapasite artırımı yapılmayacaktır. …Kapasite artışı, alan artırımı, ÇED sahası değişikliği ile üretim yönteminde değişiklik yapılması planlandığında, öncelikle ÇED Yönetmeliği kapsamında gerekli izinler alınacaktır. İzinler ve işlemler tamamlanmadan faaliyette bulunulmayacaktır.

-Arazi üzerinde henüz inşaat faaliyetine başlanmamıştır. Otelin inşaatına ÇED Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı alındıktan sonra başlanacaktır.

Yukardaki bilgiler ışığında, proje alanında bir yandan 10.04.2018’den itibaren yıkım işleri yapılırken, bir yandan da yapım işlerinin başlayıp başlamadığı araştırmaya muhtaç gözüküyor.

Çağdaş, sosyal, özgürlükçü, laik bir hukuk devleti düzeninde yaşama arzusu içinde olan Bodrumlu yurttaşlar, belediyemizin ilçemizdeki hukuksuz icraatlarından bıkıp usanmış haldedir artık. Bu gidişata derhal bir son verme vakti gelmiştir. Aksi halde, bundan böyle belediyenin hukuksuz her işlemini takibe alıp, adli-idari süreçler başlatacağımızın bilinmesini isteriz. Ayrıca, Aspat’taki proje hakkında resimde görülen tabela bilgileri hakkında tatmin edici bir açıklama yapılmasını da bekliyoruz.

Bodrum kamuoyunun bilgisine…

ÖZGÜRLÜK VE DAYANIŞMA PARTİSİ 
      BODRUM İLÇE BAŞKANLIĞI

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki yazıyı okuyun:
Her Taşın Altında…

Önceki yazımı “ kim mi?” diyerek sonlandırmış, düşünmeniz istemiştim. O  arada bazı arkadaşlarım aradı haberin kaldırılmasını talep eden kimdi diyerek...

Kapat