Güncel Haber Yazarlar

Kripto Yönetimler

Gündoğ kardeşin birkaç haftadır yazdığı yazılardaki konu, eylem , söylem ve strateji olguları bana, kripto tanımını anımsattı. Anımsatmanın ötesinde şu anda Bodrum’da bu olgunun ciddi ölçüde uygulandığına dair inancımı kesinleştirdi.

Kripto tanımı yadırganacak bir laf olmayıp sözlüklerdeki karşılığı: “Siyasal inancını saklayarak  faaliyette bulunan kimse olarak yapılmaktadır.

Bu lafın Bodrum’la ne ilgisi var diyemiyoruz artık. Kentimizin 5393 sayılı yasada sayılan iş ve eylemler bakımından yöneten yerel yönetim (Belediye) artık salt Başkan, Meclis ve Encümenden oluşmamaktadır.  Bunlardan meclis zaten Başkan tarafından yadsınıp yok sayılmakta , encümen , her ne kadar değişik üyelerden oluşsa da sonunda kararın  sahibi Başkan olmaktadır.

Başkan, anılan yasada yazıldığı  gibi Belediyeyi tek başına  temsil etmektedir.  Ayrıca buna ek olarak ta işi iyice abartmış, yasanın  tanıyıp görevlerini sıraladığı meclisi yok sayarak egemenliğini paylaşmayı reddetmektedir. Meclisi tanıyınca hayranı olduğunu ilan ettiği Tayip Erdoğan’a benzemekten uzaklaşacağı konusunda vehme kapılmaktadır. Demek ki, bu hal dokuz yıldır böyledir. CHP li meclis üyeleri de bu egemenliğe biat edip  (yalnızlık köşelerine) çekilmeyi yeğlemiş görüntüsü vermektedirler.

Yönetsel aşamada ve süreçte geriye ne kalmaktadır?

Sayalım. Bize göre:

Başkan

Etrafında biriktirdiği danışman veya koordinatörler grubu,

Veeee….

Kent soylular (Burjuva) grubu.

Bunlardan Başkan doğal olarak geldi si ve onu unutamayıp katıldığı Cumhuriyet Halk Partisini içine sindiremediğini verdiği beyanlarla kanıtlamış, önceki siyasal inancını koruğunu açıkça belli eder hale gelmiştir. Bu nedenle elbette kripto olma tanımını da hak etmiş durumdadır.

Etrafına biriktirdiği ve kimilerinin önemli özelliği olan kişilerden biri kesin de, kalanlarından belki de bir iki kişi asla kripto denemeyecek kadar CHP li olarak tanımlanabilmektedir. Kalanlar kessin olarak Başkan gibi , yani önceki içleştirdikleri siyasal inançlarını gizlemiş  veya buz dolabında bekletmektedirler.

Esas olan üçüncü gruptur ki, bunlar özellikle Bodrum’un yapılaşma, taşlaşma, bölüşme ve çarpıklaştırılan imar planları sürecinde, “yenilmez armada”   özelliği ile hareket etmişler  ve hala bu özelliklerini özenle ve dikkatle sürdürmektedirler.

Anlaşıldığı kadar Belediyede mali konularda uzman olan  ve bu uzmanlığa yıllarını vererek ulaşmış olan değerli bir dost  (Emekli Bodrum Vergi dairesi Müdürümüz.) yerine başka bir arkadaşımız egemenliğini ilan etmiş, kimine para teklifinde bulunmuş, kimini de mali konuda anlaşmaya çağıra biliyormuş.

Belediyede para demek bütçe demektir. Bütçe dışında bir harcama ve müzakere olayı varsa o olgunun dikkatle sorgulanması gerekir. Çok ciddi olan bu konu kripto iradesine  sunulur veya terk edilirse olay başka boyut kazanır ve görevini dürüstçe  yerine getireni de  göçük altına çeker.

Üçüncü gurup , yani kent soylulara düşen görev görüldüğü kadarı ile konusu imar ve dolayısı ile RANT tır.Kocadon’un kent soylularla ilgili görüşü bunların Bodrum’a ciddi yatırım yaptıkları , yönündedir.  Halikarnas disko yok olma aşamasına geldiğinde onun yeniden canlandırılacağı inancıyla :”Biz Bodrum’a yatırım yapanlara yardımı ve onları korumayı görev sayarız. Mealinde laf etmiştir. Doğru söylemiş meğer o laf anılan firmaların bu günkü konumları için söylenmiş sanki.

Bir de yedek gurup var ki bunlar pek fazla olmayıp halkın oylarıyla  bulunduğu yerlere gelen birkaç  meclis üyesidir.Esasında kesinlikle CHP’lidirler ama kendilerine görev verilince   muhalefet  olarak çok dikkatle yaptıkları  konumu  tozlu raflara kaldırıp Başkana şükran modunu yeğlemişlerdir. Bunlardan en önemlisi de bu gün Ortakent’te ki İmar departmanının başında bulunan Taner Uslu’dur.  Kaçak yapılaşma konusunda uzmanlaşmıştır. Somut örneklerinden ikisi den biri sokağımızı çekilmez hale getirmiş diğeri ise aynı avludaki evimizin iki metre ilerisinde burnumuzun ucuna dikilmiştir. Bu görevliyi sorgulamak gerekmektedir. İmzadan kaçınarak yarımada genelinde böyle daha kaç yapılaşmaya izin vermiş kaç aykırı yapılaşmanın yıkılmasını gerçekleştirmiştir. Ayrıca Yarımada genelinde kent soyluları işgal ettiği aykırı yapılaşma alanının yerleşik yalın halkın yapılaşma alanına oranı nedir?…

Yukarıda andıklarımızın toplantı yerleri mi?

Gündoğ kardeşin yazdıklarına elbette katılıyoruz ve doğru olduğunu da biliyoruz. Yer sabit değil. Kokteyl gibi de olur, yemek masası etrafı da olur, örneğin trafoda çay kahve gibi de olur. Ancak çok ciddileri herhalde gözden uzak olmaktadır ki birkaç kez fotoğraf karesine girmiş.

Bunların Bodrum’ yararları nedir? Saptamak kolay…

Danışman veya koordinatörlere ödenen aylık  maaş ne kadardır,

Hangi işler sorumsuzca ve yetkisiz olarak becerilmiştir,

Halkla ilişkileri ne düzeydedir,

Belediyeden iş almışlar mıdır, yaptıkları işler için bu güne değin aldıkları para ne kadardır.

Kentsoylulara gelince:

Bu güne değin imar uygulamaları ve imar değişiklerinden ne ölçüde yararlandırılmışlardır. Bodrum’daki rant alan ve olgularından ne ölçüde yararlanmışlar , bu alanların yüzde kaçına erişmişlerdir. Belediyenin bu yönde ve konudaki politikalarında ne ölçüde etkili olmuşlar ve olmaktadırlar. Yalın halkın baş vurduğu aykırı işlemlere bunların aykırılıklarını oranı nedir?….

Birkaç ay kaldı kripto kardeşlerimiz (burjuva dahil) hazır olun. Halkımız iyi berber olduğunu gösterip kesecek saçları ve herkesin kucağına  koyuverecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki yazıyı okuyun:
Bodrum’da uyuşturucu operasyonu

Bodrum’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. 4 kişiye ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. Bodrum Narkotik Suçlarla...

Kapat