logo

Bodrum Belediyesi ve inşaatı yürüten firmaya suç duyurusu.

Bodrum Kent Konseyi Ekoloji ve Kent Kimliği Çalışma Grubu adına Mehmet Çilsal, Aspat Mevkiinde yürütülen inşaat faaliyeti nedeniyle Bodrum Belediyesi ve inşaatı yürüten firma hakkında suç duyurusunda bulundu.

Geçtiğimiz aylarda ANT Yapı (Aspat Tatil Köyü ve Turistik Tesisleri A.Ş) tarafından Akyarlar Mahallesi Aspat Koyu’nda başlatılan, temel atma törenine Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un da katıldığı “Anthaven” adlı projenin inşaat faaliyeti ile ilgili olarak, Bodrum Kent Konseyi tarafından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Ekoloji ve Kent Kimliği Çalışma Grubu adına Mehmet Çilsal imzaıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede, inşaatı yürüten firmaya “Hem Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecini tamamlamadan hukuka aykırı inşai faaliyetlerde bulunmak ve devam ettirmek, hem de Proje Tanıtım Dosyası’ndaki taahhütlerine uymayarak aşağıdaki idari ve adli yargı alanına giren suçları işlemek”, Bodrum Belediyesi hakkında da “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” bulunmadığı halde Aspat Tatil Köyü ve Turistik Tesisleri A.Ş (Ant Yapı) adına yapı ruhsatı düzenlemek” suçlaması yer aldı.

Aspat Koyu’nda ANT Yapı tarafından yapılması planan, şirketin resmi web sitesinde açıklanan bilgilere göre içerisinde otel, rezidanslar, alışveriş merkezi ve bir marina bulunan süperlüks proje ile ilgili şirket hakkında “bildirim ve bilgi verme yükümlülüğüne aykırı olarak yanlış ve yanıltıcı bilgi verme, resmi belge düzenlenmesinde yalan beyan”, Bodrum Belediyesi hakkında ise “Görevi Kötüye Kullanma” suçlamasının yapıldığı suç duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

“1-Şüpheli Şirket açısından hukuka aykırılıklar:

Aspat Tatil Köyü ve Turistik Tesisleri A.Ş(Ant Yapı); hem Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecini tamamlamadan hukuka aykırı inşai faaliyetlerde bulunmak ve devam ettirmek, hem de Proje Tanıtım Dosyası’ndaki taahhütlerine uymayarak aşağıdaki idari ve adli yargı alanına giren suçları işlemiştir:

1)-2872 Sayılı Çevre Kanunu Madde/10 ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Madde6/3; Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Madde 19/1-b;2872 Sayılı Çevre Kanunu 20/e Madde

2)- 2872 Sayılı Çevre Kanunu 26’ncı Madde; dolayısıyla 5237 sayılı TCK/204 Madde

2-Şüpheli Bodrum Belediyesi açısından hukuka aykırılıklar:

Kamu tüzel kişisi olan Bodrum Belediyesi, yasaları bilen, bilmesi gereken ve uygulatan yerel bir idari teşkilattır. Dolayısıyla, kendi mücavir alanında gerçekleştirilmek istenen projelerin ne tür, hangi büyüklükte, hangi prosedürlere, mevzuatlara tabi olduğunu bilir; bilmesi gerekir. Bodrum Yarımadası, 25-30 senedir ÇED’e tabi olan projelerin belki de ülkemizde en çok uygulandığı yerlerden biridir.

ÇED Kararının varlığı, yapı ruhsatı verilirken İmar ya da Belediye Kanunu mevzuatının aradığı şartlardan biri olmasa da; Çevre Kanunu’nun aradığı şartlardan olduğunu makul bir yerel idareci bilir; bilmesi gerekir.

Nitekim yukarda da belirtiğim 2872 Sayılı Kanun Madde/10 ve ÇED Yönetmeliği, Madde6/3 şöyledir: “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararı veya ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir’ kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.”

2872 SK’nun içeriği oldukçe net olup, yapı ruhsatı verilemez diyerek birel bir işlemi kamu görevlisinin ifa etmesini şarta bağlamış; ÇED Kararı alınmamışsa işlem tesis edilmesini yasaklamıştır.

Bodrum Belediyesi, projesi hakkında “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” bulunmadığı halde Aspat Tatil Köyü ve Turistik Tesisleri A.Ş (Ant Yapı) adına, 18.05.2018 tarih-2018/460-29 No’lu (EK-‘daki tabelada görüldüğü üzere) yapı ruhsatı düzenlemiştir. Tabii bu ruhsatı düzenlerken projenin ÇED’e tabi olduğunu muhakkak ki biliyordu. Kanunun açıkça yasaklamış olduğu bir işlemi bile bile tesis eden Bodrum Belediyesi, görevini kötüye kullanarak üçüncü kişilere haksız menfaat sağlamış; lehine yapı ruhsatı düzenlenen şirket, yapamayacağı bir işi yapar hale gelmiştir ve bu fiiliyle TCK/257’de tarif edilen suçu işlemiştir: “Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi…”

Özetle, Bodrum Belediyesi’nin, ÇED’e tabi olduğunu bildiği bir projenin ÇED Kararı ilan edilmeden proje sahibi adına ruhsat vermesi, hukuka aleni aykırı bir işlemdir; görevini kötüye kullanmıştır ve yargılanmasını gerektirir.”

Share
#

SENDE YORUM YAZ

4+7 = ?