logo

“Bodrum Kadınları Kent Manifestosu”nu oluşturdu

Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi “Siyasetçi Kadın Buluşması” konulu 4. Kadın Toplantısı’nda bir manifesto oluşturuldu. Oluşturulan manifestonun yerel seçimler öncesi siyasi partilere gönderileceği bildirildi. 

Trafo Hakan Aykan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya siyasi partiler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları üyelerinin de olduğu çok sayıda kadın katıldı. Gerçekleştirilen toplantı sonunda Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi “Bodrum Kadınları Kent Manifestosu”nu oluşturarak taleplerini dile getirdi.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde siyasi partilere gönderileceği dile getirilen manifestoda şu ifadeler yer aldı:

“Toplumsal Eşitlik Birimi kurulması: Toplumsal kadın erkek eşitliği herkes için temel bir hak ve demokrasi için temel bir değerdir. Bu hakkın hayata geçirilmesi için kanunen tanınmasının yanı sıra yaşamın her alanında politik, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak etkili bir şekilde uygulanması esastır. Eşitliğe dayalı bir toplumda yaşamak istiyorsak yerel yönetimlerin toplumsal cinsiyet boyutunu politikalarında, örgüt yapılarında ve uygulamalarında dikkate almaları temel önem taşımaktadır. Eşitlik ancak buna uygun politik, yasal ve sosyal ortamın oluşturulması ile mümkündür.

Bodrum Belediyesinin Birleşmiş Milletler Kadın Dostu Kent Sözleşmesini imzalanması. Bu sözleşme perspektifi doğrultusunda stratejik planın yanı sıra politikaların, yönetmeliklerin ve uygulama planlarının yerelde var olan Kadın Meclisleri, Kadın STÖ’ler ve kadınlarla birlikte en geç 6 ay içinde hazırlanması

Birleşmiş Milletler Kadın Dostu Kent Sözleşmesi’ne uygunluğun izlenmesi, raporlaştırılarak kamuoyu ile paylaşılması

Kadın STÖ’ler ile her 6 ayda bir periyodik toplantılar yapılması suretiyle kadın ihtiyaç ve taleplerinin belirlenmesi

Stratejik planı Cinsiyete Duyarlı Bütçe üzerinden oluşturmak

Belediyenin alacağı tüm kararların, kente dair eylem/uygulama planlarını da kapsayacak şekilde Toplumsal Eşitlik Birimi’nin görüşünün alınarak karar oluşturulması

Belediye Meclis Toplantılarına Kadın Sivil Toplum Örgütleri ve Kadın Meclisi tarafından gönderilen gündem önerilerinin oylanmaksızın meclis gündemine alınması

Belediye personel alımlarında kadın personel istihdamının eşitlenmesinin hedeflenmesi / karar mekanizmalarında eşitlenmesi /eşit temsil üzerinden kadın personelin görevlendirilmesi

Belediye personeli için toplumsal cinsiyet eğitimi (her 3 ayda bir), izlenmesi, raporlaştırılması ve raporun belediyenin sosyal hesaplarında yayınlanması

Muhtarlara yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimlerinin periyodik olarakyapılması

Sığınağın hemen açılması

Şiddet için ilk adım istasyonu

Panik butonları

24 saat alo şiddet hattı

Kadın danışma merkezi

Üretime katılımın sağlanmasına yönelik kadın kooperatiflerinin kurulması, özendirilmesi (yok olan yerel değerler)

Kadın evleri; içinde çocuk odası, spor odası, üretim odası (kadınları istihdama katmak için)

Kreş açılması; esas olan her mahalleye açılması, ancak öncelikle 4 merkezde hemen kurulması

Gece 22 den sonra durak sayısının artırılması ve mahalle içine girilmesi / kadınlar araca istediği yerde biner ve iner

Parklar çevreye duyarlı, aydınlatılmış, tuvaletli

Yaşlılar için yaşam evleri

Pazar kurulan yerlerde o güne has, o yerelin içinde ücretsiz ulaşım ringi

Sokakların ışıklandırılması

Gelir düzeyi düşük aileler için ücretsiz okul servis imkanı yaratılması

Hastaneye 24 saat ulaşım sağlanması

Sahildeki işgallere son verilmesi, halk plajlarının artırılması

İmar planlarının bütünsel ve kadın dostu kent bakış açısı ile hazırlanması

Bodrum sadece turizm kenti değil. Turizm kentin gelir kaynaklarından sadece biri. Bunun yanında Bodrum’u besleyen destekleyen geçmişten bugüne getirdiği ancak geri planda tutulan, unutulan başka değerleri de var. Belediye bunları genişleten bir bakış açısında olmalıdır. Tekne üretimi, tarımı, dokuması, halıcılığı.”

Share
#

SENDE YORUM YAZ

10+7 = ?

gaziantep escort