logo

Bodrum`a göç daha da artıracak

Karayollari Bölge Mudurlugu tarafından yapılması gündemde olan, yeni Cevre Yolu ile ilgili olarak TMMOB Bodrum ilçe Koordinasyon Kurulu Bodrum Ulaşım Komisyonu basın açıklaması yaptı

Basın Açıklaması;

Sayın Basın Mensupları,

Ulaşım politikamız; insan ve yük taşımacılığında toplu taşıma sistemine dayalı olarak değil, araçların taşınmasına göre gelişmiştir.

Bodrumda da durum farklı olmamış, araç sayısı arttıkça yeni yolların yapılması gündeme gelmiştir.Yakın zamanda Torba ile İslamhaneleri arasında, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Çevre Yolu için 3 adet Alternatifli Güzergah belirlenmiştir.

Karayolları Bölge Müdürlüğünün, Bodrum Belediyesi ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan, yapılması düşünülen çevre yollu ilgili görüş istemesi ile TMMOB olarak yapılan çalışmadan haberdar olunmuştur.

Akabinde; belirlenen 3 alternatifli çevre yolu güzergahı ; TMMOB ’a bağlı odalar tarafından, şekil hukuku, bilimsel ciddiyet, sorumluluklar, planlar ve teknik açılardan değerlendirilmeye tabi tutulmuştur.

Önerilen Yolların Mülkiyet durumları incelendiğinde ise;

Her bir öneri Çevre Yolu, yaklaşık olarak 18 km. (18.000 metre) civarındadır.
Mavi Hat olarak belirlenen yol , % 58 oranında şahıs arazinden , % 42 oranında hazine ve orman arazisinden geçmektedir. Yeşil Hat olarak belirlenen yol , % 44 oranında şahıs arazinden , % 56 oranında hazine ve orman arazisinden geçmektedir. Pembe Hat olarak belirlenen yol ,% 44 oranında şahıs arazinden , % 56 oranında hazine ve orman arazisinden geçmektedir.

Yaptığımız değerlendirmelere ilişkin detaylar ise;

1.Önerilen alternatifli çevre yolu projesi ile ilgili planlama, Aydın, Muğla, Denizli 1/100.000 ölçekli çevre düzeni ve Muğla 1/25.000 ölçekli nazım imar planlarında yer almamaktadır. Önerinin Üst ölçekli planların ilke ve stratejilerine uygunluğu tartışmalıdır.

  1. Önerilen alternatifli yol güzergahının önemli bir bölümü, doğal ve arkeolojik sit alanlarından geçmekte olup, korunması gerekli kültür varlıkları, doğal zenginlikler, orman alanları, yaban hayat, endemik bitkiler, su ve hava kalitesi geri dönülemez şekilde tamamen yok olacaktır. Böylelikle, Bölgenin doğal hayatı ve canlı varlıklarının yok olması, eko-sisteme önemli ölçüde zarar verecektir.
  2. Bu proje ile Bodrum yarımadasında son kalan doğal, kültürel ve biyo çeşitlilik açısından değerli bir alan yok edilerek, yaşam kalitesi kadar, turizm potansiyelini de baltalayacağı kesindir.
  3. Önerilen alternatifli çevre yolu projesi ile belirlenen güzergahın oluşumundan sonra çevrede yapılaşma baskısı kaçınılmazdır. Bu proje ayrıca, zaten had safhada olan Bodrum`a göçü daha da artıracaktır.

SONUÇ olarak;

Derhal, önerilen çevre yolu projesinden kamu yararı açısından vazgeçilmelidir. Böylelikle ÇEVRE YOLUNUN, ilçemizde oluşturacağı çevre katliamı önlenmiş olacaktır.

Bodrum Yarımadası ulaşımında, yeni çevre yolu yapımı yerine önceliğimiz;

Durma aşamasına gelen, Ortakent- Yalıkavak güzergahındaki bölünmüş duble yol çalışmasının, acilen eksikliklerinin giderilerek bitirilmesi önceliğimiz olmalıdır.

Torba Kavşağı – Gündoğan Yolu mevcut durumda tek geliş, tek gidiştir. Bu güzergah da Bodrum Yarımadası mevcut ulaşımını olumsuz etkilemektedir. Bu yolunda, kamulaştırması yapılarak, duble yola çevrilmesi önceliğimiz olmalıdır.

Yokuşbaşından – Ortakent kavşağına kadar olan kısımda, servis yolların açılması, kamulaştırılan ancak işletmelerin işgali altında olmaları sebebiyle açılamayan alanların açılması ve bu arada yer alan kavşakların ( emniyet – lise – devlet hastanesi – gümbet – bitez ve ortakent kavşakları olmak üzere 6 adet kavşağın) karayolları trafik kurallarına göre yeniden düzenlenmesi önceliğimiz olmalıdır.

Trafik sinyazilasyon sistemi , ulaştırma konusunda uzman şehir plancıları, mimar veya mühendisler tarafından düzenlenerek, trafik sıkışıklığın önemli bir kısmının giderilmesi önceliğimiz olmalıdır.

Ulaşım sorununun çözülmesi için kapsamlı bir ulaşım planı ve başka alternatifler düşünülmeli, bu bağlamda, bir çevre yolu projesinden çok, ulaşım politikasının oluşturulması önceliğimiz olmalıdır.

Ulaşım sisteminin doğru olarak saptanmasının, sürdürülebilir bütüncül bir ulaşım ve taşıma politikası oluşturulması ile mümkün olabileceği dikkate alınmalıdır. Yapılacak olan çalışmada, İlçemizdeki TMMOB ‘a bağlı meslek örgütleri , STK ’larının ve Üniversitelerin ilgili bölümlerinin, görüşlerinin alınması önceliğimiz olmalıdır.

TMMOB Bodrum Ulaşım Komisyonu olarak tüm ilgili kurumlara 10.05.2018 tarihinde yapılması düşünülen çevre yolu ile ilgili görüş ve düşüncelerimizi bildiren yazımız gönderilmiştir.

Bodrum Ulaşım Politikamızın belirlenmesi amacı ile panel ve çalıştay düzenlenmesi planlanmaktadır.

Kamuoyuna saygılarımızla 
TMMOB Bodrum ilçe Koordinasyon Kurulu Bodrum Ulaşım Komisyonu

Etiketler: » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ

5+2 = ?

gaziantep escort