logo

Bu Karar, Kaos’a Yol Açacaktır…


facebooktwitter
Mustafa Gündoğ
mustafa@bodrumhaber.com

“Başkan Aras’a Sesleniyorum” başlıklı yazım; satılmak istenen, belediyeye ait mülkün satılmamasıyla ilgili kamuoyu yaratma açısından etkili oldu. Maalesef Eylül Ayı Belediye Meclis Toplantısın’da taşınmazın görüşülmesinin ertelenmesi ve yetki verilmemesi konusunda karar çıkma beklentisi varken, aksine satış yetkisi verilerek meclisten geçmiş oldu.

Ben kendimce doğruları söylemekten vazgeçmeyeceğim, birileride sanırım yanlışı yapmaktan vazgeçmeyecek.

Ne gelirse başa, yoldaştan değil, yoldandır.”

Sosyal medyada değişik yorumlara yol açan bu konu, aslında üzerinde fazla düşünmeden bilgimiz olsun yada olmasın, eleştiriden çok suçlayıcı tavırlar alarak yazıya yani bana kapak yaptıkları düşüncesiyle eleştirilere de yol açmıştır.

Sosyal medya yorumlarında gazeteciliğimin sorgulanmasına kadar getirilen suçlamalar, kanımca yerel iktidar sevicilerinin kendilerini “tetikçi” konumuna düşürdüklerinin farkında değiller. Bizler sosyal medya üzerinden tartışmaları, iki kişi arasında sohbet konuşmalarının ötesinde bir hale getirmediğimiz sürece de, bu böyle gidecektir.

Kaleme aldığım konuyu, ne kadar çok bilirsem bileyim, bildiklerimi tekrar gözden geçirip kendi dışımda yeterliliği olan kişilerle değerlendirme yapmadan, şu ana kadar yayınlamadım. İstemeyerek de olsa yanlış bilgi ve haksızlık yapmak istemem.

Hiçbir şeyi baktığımız noktadan değerlendiremeyiz. Bakış noktalarını değiştirerek kanaat oluşturmalıyız. Göz; bir cismi iki boyutlu görmekte iken, beyin onu üç boyuta çevirmektedir. Değerlendirmeleri yaparken, gözün gördüğünü beynimiz süzgeçten geçirerek nasıl görüntüyü farklılaştırıyor ve cismi algılamamıza katkı sunuyorsa, kulağımızla duyduğumuz şeyleri de beynimizden geçirerek algılamamız gerekir diye düşünüyorum.

Kimse kendi işini bilmez, başkasına iş öğretmeye kalkar.

İnsanlar hata yapabilir, ancak hatanın verdiği zararın boyutu önemlidir. Bazen başkalarını hoş tutmak için, inandığımızı değil duyulmak isteneni söyleriz. Bu yaptığımız ne kadar doğrudur bilemem.

Bu kadar gazel okuduktan sonra sadede gelelim.

Eylül ayı meclis toplantısından gündem olan, Cennet Koy’daki belediyeye ait bir mülkün satışı için encümene yetki istenmesi üzerine, konu çok teknik ve hukuki olmasına rağmen, sadeleştirerek sizlerle paylaşmak istiyorum.

Deniliyor ki; “Satılmak istenen mülk imar planlarında yeşil alanken, sonradan imar planında değişiklik yapılarak üzerinde yapı yapılabilir parsel halene getirilmiştir.” Bu mülk, yandaki parselden yeşil alana terktir. Yeşil alanların tapu kaydı yoktur , yani arsa olarak değerlendirilmez, kamu malıdır. Üzerinde yapı yapabilecek hale gelince, belediyenin özel mülküne dönüşeceğinden, kamu yarından çıkar. Kamu yararına terki yapılan alanın imar planında veye pratikte  amacının değişmesi halinde, terk edilen alanın önceki mülk sahibine geri dönmesi gerekir.

Neden Mülk sahibine geri dönmesi gerekmektedir?

İmar Planında terk edilmiş alanının yeşil alandan çıkarılarak, günübirlik tesis alanı yapıldığı, bu nedenle kamu yararının ortadan kalktığı savıyla, bedelsiz veya bedelli bir şekilde terki yapılan alanın, önceki sahibine dönmesi gerektiği ifade edilmektedir. Benzer konularda mahkemelerin emsal kararları mevcuttur denilmektedir.

Yargıtay, Danıştay , Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları var denilerek kamuoyu tarafından araştırılması güç, terki yapan kişi lehine olay karışık hale getirilince, satış meşru ve hukuki algısı yaratılıyor.

Konunun devamında da “Biz burayı satacağız ancak, tapu üzerine yapı yapılamaz şerhi koyacağız.” denildiğinde, yapılaşma karşıtları “Tamam, şimdi oldu.” diyerek içlerini rahatlattılar sanırım.

Terki yapan kişi, sanki mağdur edilmiş…

Kent paydaşları olarak konuya ne kadar hakimiz, Bodrum, imar planları ve yapı ruhsatları konusunda bilgi kirliliği içerisindedir. Karmaşık görünmese de, bana göre hiç birisinin tutar yanı yoktur. Uygulama başka, kanun yönetmelik, planlar başka telden çalıyor.

“Şu anki yönetim mi sorumlu?” diye bir soru sorabilirsiniz, bu hale gelmesinden Başkan Aras sorumlu değildir elbet, sorumluda aramıyorum, ancak düzeltilmesinden elbette sorumludur. “Tek başına mı?”  “Hayır”, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı gibi kurumların, el ele vererek yapması gereken bir iştir.

Olay iyice çıkmaza girmeden,

Belediye mülkünün satışı konusunda bir değerlendirme yapmak istiyorum.

Satışa konu olan mülk, bağış yada bedelsiz terk gibi algılanmamalı. Bedelsiz terk, arsanızın planda yeşil alan, yol, çocuk bahçesi, otopark gibi gösterilen yerler için, 5 yıllık imar planı uygulama kararı olsun ya da olmasın hiçbir beklenti olmadan, kamulaştırmayı beklemeksizin, toplumun yarına terk ederseniz ve bunu yazılı bir akit veya tapuda şerhe bağlarsanız gerçekleştirmiş olursunuz.

Başka bir örnekte, sahibi olduğunuz mülkü, okul, hastane yapılaması amaçlı bir kuruma bağış yapıyorsunuz. Bağış yaparken, tapu kütüğüne bağışınızın amacını yazdırıyorsunuz. Bağış yaptığınız taşınmaz, amacı dışı kullanıldığında talebiniz halinde, önceki sahibine (size) bedelsiz olarak döner.

Satışa çıkarılan bu mülk, önceki sahibi tarafından, her ne kadar kamuya bedelsiz terk edilmiş olsa da, kamulaştırma veya 3194 Sayılı İmar kanununun 18. madde uygulaması yapılmadığına göre, kendi rızasıyla terk etmiştir.

Fakat durup dururken mülk sahibi “kamu yararlansın” düşüncesinden yola çıkarak yeşil alan terkini yapmamıştır. Bu taşınmazın üzerine, kendisine malikane yapmak için alacağı ruhsata engel olunmasın, diyerek yapmıştır. Terk edilecek alanlar, kamu eline geçmeden yapı ruhsatı verilemez.

Mülk sahibi, imar uygulamasının yapılabilmesi için, ya kamulaştırmayı bekleyecekti, yada bedelsiz terk ederek, kendi kullanacağı malikaneyi ruhsatlandıracaktı. Bir şeye karşılık yapılan bu işlem, gerçekten kamu yararı düşünülerek, “bedelsiz bağış” veya “bedelsiz terk” kapsamına girer mi diye düşünmek gerekir.

İmar Planlarında kamu yararına düzenlenen alanların yasadaki adı “ortaklık payı”dır. Bir alana imar planı yapılıyorsa, buradaki düzenlemeden yararlanacak mülkler üzerinde, kamunun yüzde 45 e kadar tasarruf etme yetkisi mevcuttur. Yani; kimse kamu terklerini hatır gönül için yapmıyor, sonuçta RANT elde ediyor.

İmar planı yapılmadan tarla, orman, zeytinlik gibi olan yerler satılmak istendiğinde, örneğin konumuz olan parsel için, Bodrum Belediyesi tarafından Emlak vergisine esas değeri 5 lira 68 kuruş iken, imar uygulaması sonucu birim metre kare fiyatı 470 lira olarak belirlenmiştir. Yaklaşık, yüz kat değer artışı söz konusudur.

Bu alanlara ulaşmak için yapılacak yol ve diğer hizmet bedelleri de hesaplandığında, hiç de bedelsiz terk olmadığını düşünüyorum.

Belediye Meclisinden satış yetkisi alınan yer, imar planında Günübirlik Tesis Alanıdır. Yapılaşmaya verilen emsal ise, yüzde 5 tir. Arsanın büyüklüğüne orantıladığımız da emsale giren, girmeye açık alanlarda hesaplanırsa azımsanamayacak büyüklükte yapı yapılabilir.

Denildi ki; “Evet biz burayı satıyoruz ama, tapuya “üzerinde yapı yapılamaz” şerhi koyarak, şartlı satış yapacağız ve aslen, bedelsiz verilmesi gereken yeri, biz ihale ediyoruz, isteyen bu ihaleye girebilir.” Önceki sahibine bir imtiyaz tanınmıyor demek isteniyor burada.

Soruyorum O zaman;

Üzerine yapı yapılamayacak alanı satışa çıkardığınızda, sizce ihaleye kim girer ?

Siz olsanız, yapı yapılamayacak bir arsayı, para vererek alır mısınız?

Önceki sahibi, o alanda yaklaşık 40 bin metrekare yere sahipken, bin metrekare yeri neden almak istemektedir?

Üzerinde yapı yapılamayacak alan için, takdir komisyonunuz, neyi esas alarak değer biçecektir?

“Yapı yapılamaz” şerhinin tapuya konmasının yasal dayanağı nedir? Alan kişi dava edip, şerhi iptal ettirebilir.

Satışa konu olan mülk “Günübirlik Tesis Alanı” olduğundan, her ne kadar yeşil alan, yol gibi olmasa da kamu yararına alanlardandır. Bu alanlara kamu yararına çok şey yapılabilir. Bilgileri kent paydaşlarıyla paylaşmadan, “satış yetkisi” almak doğru değildir.

Bodrum Belediyesine önerim; bu konuda referandum yapın. Koyun kent yaşayanlarının önüne sandığı, satışa rıza gösteriyorlarsa satılsın, alanda hayrını görsün. Hani kenti hep birlikte yönetecektik.

Belediye Meclisinde bu görüşmeler yapılırken, meclis üyelerimizden bir kaçının “cılız seslenişi” hariç, ses çıkmamasının nedenini anlamak olası değildir. Ses çıkarmadan, kent paydaşları bilgilendirilmeden “evet” yada “hayır” demenin sonuçlarının bedelini, kent yaşayanları ödeyecektir.

Bu Karar Kaos’a yol açacaktır…

Önlenemez bir şekilde, bu karar emsal olacak ve bilinmez bir diyara gideceğiz.

Belediye meclisi toplantısı nerede yapılıyor, Herodot Kültür Merkezinde. İmar planında bu alan ne olarak görünüyor, pazar yeri, bina hangi amaçla İLBANK  tarafından yapılarak, belediyeye devredildi, Pazar yeri. Peki bu mülk, Madde 18 uygulamasıyla kamunun eline geçtiğine göre, amacı dışında kullanımdan dolayı, mülk sahibine geri iade edilmesi gerekmez mi?

Bazen “gariban” diyorum Başkan Aras “ne garibanı, rantçı bunlar.” diyor. Bu sözü hak aramaktan yoksun anlamında da değerlendirebiliriz. “Gariban” pazar yerinin elinden alınmasına ses çıkarmamış, çünkü yasalara vakıf değil. Sermayenin malına ise bir şey olmuyor, satışı ya da bedelsiz iadesini talep edebiliyor.

Gücü gücü yetene

Bir örnek daha vereyim konuyu biraz daha aydınlatmak için. Bodrum Belediyesi vergi borçlarını ödeyebilmek için, vergi dairesine arsa takası öneriyor, hizmet binası yapılsın diyerek. Konacık Kültür Müdürlüğünün yanında bulunan, 3 bin 400 metrekare yeşil alan, resmi Kurum Alanı Emsal 1, yapılarak plan değişikliğine gidildi.

Bu alanın terkini yapan önceki mülk sahibinin talebi üzerine sizce geri döner mi? “Vergi dairesi, kamu yararına.” derseniz, belediye mülkü neden kamu yararına olmasın, hemde “günübirlik tesis alanı” olan bir yer.

Kent yaşayanlarının bu tür bir girişimi olmaz, neden? İhaleye çıkarılsa alacak paraları yoktur, dava etseler ömürleri yetmeyebilir.

Satış yetkisi alınan arsa gibi, Bodrumda çok sayıda yer bulunmakta ve kedinin fareyle oynandığı gibi planlarla oynandıkça, dahada çoğalacağı kesin gibi görünmekte.

Sayın Aras, bu alanları satma girişiminizden vazgeçin… Bırakın, önceki sahibine hak olarak dönecekse, hukuk yoluyla dönsün. “Spekülatif faydalar peşine düşülmüş” görüntüsünden uzaklaşmak lazım. “Bedava gidecek yere, para veriyorlar.” diye düşünerek Bodrum’a fayda sağlamış olduğunuzu düşünüyorsanız, yanlış yaparsınız derim.

Elbet her şey aslına dönecektir. Topraktan geldik toprağa gideceğiz, bize koynunda yer ayıran bu toprakları satmayalım.

Ne verirseniz, onu alırsınız.

Not: Önceki dönem Bodrum Belediyesi encümeni buna benzer satış yapmıştır.

Share
#

SENDE YORUM YAZ

2+2 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Başkan Aras’tan, Bir Yenilik…

  15 Eylül 2019 Köşe Yazıları

  Toplum yararına yapılan bir işi, yaptıran veya yapan kim olursa olsun desteklemek gerekir. Bodrum Belediyesinin uygulamalarını her eleştirimde, bana göre karşılık verilmemesi gereken eleştirinin de ötesinde, ipe sapa gelmez söylemlere maruz kaldım. Şaşırdım mı, elbetteki HAYIR. Yerel iktidara duygusal, veya tamamen duygusal bağlarla bağlı olanların tepki göstermesini doğal olarak kabul ediyorum. Gereğinden fazla sevinç, üzüntü, kana fazla karışmış alkol etkisi yaratır, insanlar iradesi dışında hareket ederler. İnsanın kimyasında var o...
 • “Sevgi diline ihtiyaç var”

  14 Eylül 2019 Köşe Yazıları

  AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,30 Büyükşehir Belediye Başkanı’nı Ankara’ya davet etti, haberi “kırık sandalye” olayıyla Ülke gündemimizde yer aldı. Toplantının içeriği ne olursa olsun, sandalyenin kırılmasıyla hep hatırlanacak. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’de davete katılanlar arasındaydı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılan toplantıyı, mugla.bel.tr 'den yayınlattırdığı haber üzerinden yorumladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi resmi web sitesinde yer alan açıklama; “Başkan Gürün; Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayy...
 • Sayın Aras, Şimdi Tam Zamanı

  12 Eylül 2019 Köşe Yazıları

  Bir önceki yazım uzun ve sıkıcı gelmiş olabilir, durumun irdelenmesi, sonuçları v.s derken ipin ucu kaçabiliyor. Konu önemliydi, bu yazımda onun devamı gibi lakin, lafı uzatmayacağım. Cennet Koy’da satışı gündeme gelen, Bodrum Belediyesine ait taşınmaz. Yasal bazı gerekçelere dayanarak, "imar planı değişikliğinden kaynaklı bir durum ve önceki sahibine aslen bedelsiz dönmelidir." denilmişti, bende alınan bu karar kaosa yol açar demiştim. Mahkemelerin verdiği hükümler, her zaman adaleti sağlamaz, adalet kamu vicdanıdır. Eğer vicdanımız ...
 • LEZGİNKA

  11 Eylül 2019 Köşe Yazıları

  Gurbette yorgun düştüm be ceylan, Hasret tüketti bittim be ceylan. Ayna Grubu Rock stilinde aplike etmiş bu ve benzer sözleri özgün adı Lezginka olan Şeyh Şamil dedikleri ritme. Peki, o melodi nasıl oluşmuş? Serüvenini okuyalım beraber. Düzce K.K.K. Derneği Tızeğus’undan. Kuzey Kafkasya’nın dağlık bölgelerinden birinde kahraman bir delikanlı vardı, kabile reislerinden birinin kızını gördü. Beğendi, sevdi, evlenme teklifinde bulundu. Genç kız; Seni denemeliyim; bazı arzularım var, onları yaparsan razı olurum. Dedi. Delikanlı...

gaziantep escort