logo

Danışıklı Dövüş mü ?


facebooktwitter
Mustafa Gündoğ
mustafa@bodrumhaber.com

Bilginin doğruluğuna emin olmadan, basında çıkan haberler üzerine yorum yapmak ne kadar doğrudur sizce. Haberin başlığına bakarak veya içeriğindeki açıklamaları doğru kabul ederek yapacağımız her yorum, bir başkasına haksızlık yapabileceğimiz kuşkusuyla yapılmalıdır.

Dün yaygın ve yerel basında çıkan “Bodrum’da tartışılan proje için yargı devam dedi” başlıklı haber gerçeği yansıtmadığı gibi, değişik yorumlara neden olmaktadır.

Çıkan haberin başlıktan sonraki özet kısmı şöyle ;

“Yoğun yapılaşma nedeniyle kamuoyunda tartışılan Bodrum’daki The Bo Viera projesine yargıdan vize çıktı. Oysa projenin imar planlarının yürütmesi, yargı kararıyla geçen yıl durdurulmuştu…”

Özet kısmında yer alan bu yazı, aslında yatırımcı firma sahibi tarafından yapılan açıklamadan kaynaklanıyor.

Yatırımcı, haberde yer alan şekliyle diyor ki;

“Besa Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, konuyla ilgili SÖZCÜ’ye şu açıklamayı yaptı.” “İnşaatımızın kaçak olduğu ifade ediliyor. Bodrum Belediyesi’nden yapı ruhsatlarımızı aldık. İnşaatlarımız kanunlara uygun. İtirazlar üzerine konu yargıya taşındı, yargı da lehimize karar verdi.”

Haberin tamamını okuduğumuzda aslında yatırımcının ne kadar iyi niyetli olduğunu, karşı çıkanların ise iyi niyetten yoksun olduğu sonucunu çıkabiliriz.

Lakin…

Bu açıklamaların üzerine elbet söyleyeceklerim olacaktır. Haberi yapan gazeteciyi veya haberin çıktığı basın kuruluşunu eleştirmeyeceğim.

Başka bir yaygın basında bu konuda makale yazan gazetecinin de,  yazımı okumasını salık veririm. Yazıyorsan bir şeyi düşünerek, araştırarak yazacaksın, yazdıktan sonra düşünmeyeceksin.

Çıkan bu haberin üzerine şu ana kadar elimize ulaşmış, habere muhatap, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi’nden her hangi bir açıklama gelmemiştir.

Neden mi? Verilecek yanıt olmadığı için…

Konuyu özetleyeyim…

Yapılan İmar Planı değişikliğine, askı süresinde Bodrum Belediyesi tarafından her hangi bir itirazda bulunulmamış ve yargıya gidilmemiştir.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ise plana itirazda bulunmuş ve değişiklik talep etmiştir. Bunun üzerine yaptığı yazışmaların devamında, sonuç alamayınca yargıya giderek çözüm aramıştır.

Muğla 2. İdare Mahkemesi; açılan 2016/645 nolu dava için,18/07/2018 günü E:2018/1542 karar veriyor. Yapılan İmar Planı değişikli İPTAL ediliyor.

İnsan bir an helal olsun Osman Gürün önderliğindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne diyor. Çevre bilinci, kamusal hakların korunması için mücadele veriyor, taktir etmemek elde değil.

Her ne kadar mahkeme İPTAL kararı vermiş olsa da, davaya taraflarca itiraz edilerek üst mahkemeye başvuru yapılıyor.

Dava itirazı İzmir Bölge İdare Mahkemesi, Üçüncü İdari Dava Dairesi’nce değerlendirilerek, Davacının istinaf mahkemesinin reddine, davalı idare ve müdahilin istinaf başvurusunun kabulüne, Muğla 2. İdare Mahkemesi’nce 18/07/2018 günlü 2016/645 ve E:2018/1542 sayılı kararın kaldırılmasına, davanın süre aşım nedeniyle kaldırılmasına, 28/06/2019 tarihinde,Danıştay yolu açık olmak üzere, oy birliğiyle karar veriyor.

“Karara esas olan kanun maddesi 2577 Sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu Madde 11. Bu kanunda diyor ki ;

1. İlgililer tarafından, idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması,

geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi

yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur.

2. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır.

3. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır.”

İşin özeti Muğla Büyükşehir Belediyesi’nın İmar Planı iptali için açmış olduğu dava zamanında yapılmadığı için usulden bozulmuş. Dava açma süresini kaçıran Muğla Büyükşehir Belediyesi, Danıştay’a, karar tebliğinden 30 gün süre içerisinde, başvurmayı unutmaz sanırım. Araştırmalarımda herhangi bir başvuruya rastlamadım.

Danıştay bu konuda ne karar verir bilemem, belkide karar verilene kadar, atı alan üsküdarı geçer. Usulden bozulan bir dava, esas itibariyle doğru ve hüküm yine usul üzerinden, İzmir Bölge İdare Mahkemesi, Üçüncü İdari Dava Dairesi’nce verilen karar onanırsa, başkaca hukuki yolların araştırılmış olması gerekirdi.

Mahkeme verdiği kararla “The Bo Viera projesine” vize vermiyor aslında, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne diyor ki; siz bu işlerde yol ve yöntemleri bilmiyorsunuz. Yoksa; Büyükşehir Belediyesi dava açma süresini bilerek mi kaçırdı diye insanın aklına gelmiyor değil. Danıştay’ın vereceği kararla bilip bilmedikleri açıklığa kavuşacak.

Besa Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, konuyla ilgili SÖZCÜ’ye yaptığı açıklama gerçeği yansıtmadığı gibi konuyu özünden uzaklaştırma yönündedir.

Diyor ya…

“Bodrum Belediyesi’nden yapı ruhsatlarımızı aldık. İnşaatlarımız kanunlara uygun. İtirazlar üzerine konu yargıya taşındı, yargı da lehimize karar verdi.”

Yapılan imalatlar ,yapı ruhsat ve ekleriyle örtüşmekte midir bilemiyoruz, Bodrum Belediyesinden açıklama bekliyoruz.

Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin plan iptali kararından sonra, seviye tespiti yapılmış mıdır?

Bodrum Belediyesi bu konuda net açıklama yapmalıdır, elde var olan evrakları bizimle paylaşmalıdır. Besa A.Ş “İmar Barışı”ndan yararlanma yoluna gitmiştir. “Yapı kayıt Belgesi” Bodrum Belediyesine verilmiş midir?

Yapı denetim firması kayıtlarıyla, yapılan İmar Başvuru ve Yapı Kayıt Belgesi bir birini tutmakta mıdır?

Yapılan kazılar, kiralamalar, deniz dolgusu, açılan davalar v.s hepimiz haksız olamayız. Lakin bu işler sadece Besa A.Ş ‘nin yatırımlarından ibaret değildir.

Ve diyorum ki

Yargının, usulle ilgili lehte karar verdiği aşikar, fakat esasla ilgili bir karar mevcut olmadığı için, yasal anlamda haklı olsalar dahi, meşru anlamda haklı oldukları söylenemez.

Share
#

SENDE YORUM YAZ

7+3 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Aktur Sitesi Sakinleri, Sakin Olunuz…

  18 Eylül 2019 Köşe Yazıları

  Dün; Aktur Sitesi (Bitez) Sakinleri imzalı bir basın bülteni, e posta aracılığıyla elime geçti. Basın açıklamasının kim ve kimler tarafın yapıldığı, aslen belli değil. Durup dururken Aktur adını kullanılarak kimse basın açıklaması yapmaz diye düşündüm. Okudum, tekrar okudum... Metnin tamamını buradan yazmayı düşünmüyorum. Açıklama içerik olarak gayet güzel ama kulp yok ki tutar yeri olsun. Doğa ,çevre, kültür varlıkları, çarpık yapılaşma, bir telaşla kaleme alınmış, sanırsınız memleket elden gidiyor. Konu malumunuz... Aktur Site...
 • BODRUM, Bodrum gibi

  17 Eylül 2019 Köşe Yazıları

  Bodrum ‘da neler olup bitiyor, bir bakalım.Bodrum tarihine bakarsanız ,neler neler görmezsiniz ki.Bodrum, aslında talihsiz bir şehirdir.Heredot’a göre Dor’lar tarafından M.Ö kurulmuştur ama M.Ö.5000 de buralarda yaşayanlar vardı. Karya’lılar, Leleg’ler yaşamış,M.Ö. 650 yılında Megeralılar gelerek şehrin adını Halikarnassos olarak değiştirmişlerdir.M.Ö. 192 Romalı’lar, M.Ö. 353 yılında karya bölgesinin başkeni olmuş ve Artemisia’nın yaptırdığı Maosoleum’da dünyanın yedinci harikası diye tanımlanmıştır.Sonra pers’ler ,Bizans’lar, Türk’ler,son...
 • Sayın Aras, Benden Uyarması

  16 Eylül 2019 Köşe Yazıları

  Dün Bodrum Belediyesinin yeni uygulamasından bahsetmiş ve sorunun çözümü noktasında yapılandan övgüyle bahsetmiştim. ''Hep eleştiriyorsun.'' diyenlere de yapılanlar olumlu işler ise kent paydaşı olarak Başkan Aras’ın yanında olduğumu, her zaman söylemişimdir. Gel de eleştirme... Belediyelerin nasıl yönetileceği kurumsal anlamda, yasalarla belirlenmiş keyfiyete bırakılmamıştır. Bodrum Belediyesinde keyfiyet bulaşıcı sanırım. Önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u yasaya uygun olmayan atama ve görevlendirme konularında çok eleşt...
 • Başkan Aras’tan, Bir Yenilik…

  15 Eylül 2019 Köşe Yazıları

  Toplum yararına yapılan bir işi, yaptıran veya yapan kim olursa olsun desteklemek gerekir. Bodrum Belediyesinin uygulamalarını her eleştirimde, bana göre karşılık verilmemesi gereken eleştirinin de ötesinde, ipe sapa gelmez söylemlere maruz kaldım. Şaşırdım mı, elbetteki HAYIR. Yerel iktidara duygusal, veya tamamen duygusal bağlarla bağlı olanların tepki göstermesini doğal olarak kabul ediyorum. Gereğinden fazla sevinç, üzüntü, kana fazla karışmış alkol etkisi yaratır, insanlar iradesi dışında hareket ederler. İnsanın kimyasında var o...

gaziantep escort