logo

“Datça İmara Açılıyor” haberleri gerçeği tam olarak yansıtmıyor

“Datça İmara Açılıyor” adı altında ulusal basında yer alan haberlerin gerçeği tam olarak yansıtmadığı ortaya çıktı. Bir internet sitesinde yer alan habere göre, Datça’da söz konusu alanda imar planlamasının ilk kez yapılmadığı belirtilerek “İmar, sadece onaylı imar planına uygun 3000 m2 yoğunluk artışı talebini içermektedir. Datça’nın imara açıldığı şeklindeki başlıklar gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır. Haberin esas can alıcı yanı, bölgede Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na planlama yetkisinin tanınmış olması ve ÖİB’nin plan yapmasıdır” denildi.

ARAZİ KARGI KOYU’NDA DEĞİL

Habere konu olan arazinin Kargı Koyu’da değil, Kargı yolu üzerinde yer alan Özcan Yılmaz Turizm Otelcilik Meslek Lisesi ile Kargı koyu – Datça yolu arasında kalan bölgede olduğu da belirtildi. Bodrumaktif internet sitesinde yer alan haberde; “Mandalya – Koru Mevkii olarak geçen bu bölgede yer alan arazi, Datça merkez İskele mahallesi sınırları içinde ve kargı koyuna göre yerleşik şehir merkezine daha yakın ve çevresi kısmen yapılaşmış bir bölgede yer almaktadır.” denildi.

Bu alanda imar planlamasının ilk kez yapılmadığı vurgulanırken, söz konusu arazi-parselin Datça Belediyesi tarafından geçmişte hazırlanmış  uygulama imar planı içinde kaldığı, kullanım fonksiyonları ve kamusal kullanım alanları (konut, ibadet yeri, yol, yeşil alan) açısından, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 13 Aralıkta Resmi Gazete’de yayınlanan plana göre bir farklılık bulunmadığı kaydedildi. Haberde şu ifadelere yer verildi;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) 2016 yılında bir plan taslağı hazırlamış, görüş bildirilmek üzere Datça Belediyesi’ne göndermiştir. Bu taslakta konut alanı yaklaşık 33.000 m2 olarak öngörülmüştür. Belediye, mevcut planda 25.000 m2 civarında olan konut alanındaki bu ciddi artışa itiraz etmiş,  ÖİB, taslak planını  revize ederek, 13.12.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan son halini karara bağlamıştır. Planın ilan edilen halinde, konut alanı yaklaşık 28.000 m2 olmuştur.

Haber konusu imar planlama kararının asıl olumsuz yanı, planlanan alandaki yoğunluk artışı değil, planlama işleminin bizzat kendisidir. Bilindiği üzere, Datça Yarımadası’nın tamamı, Türkiye’nin imzaladığı uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan hukuki yükümlülüklerine istinaden ilan edilmiş olan Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi içinde kalmaktadır. Söz konusu alanın kendisi Datça İskele mahallesi kentsel alanı içinde olmakla birlikte, yürürlükteki ÖÇK Bölgesi Çevre Düzeni Planı’nda korunması gereken alanlar olarak belirtilmiş orman, hassas  A zonu ve hassas B zonu niteliğinde alanlarla çevrili bir bölge içinde yer almaktadır.

“DATÇALILAR’A SORDUK”

Datça’da yıllardır doğa dostu olarak mücadelelerini sürdüren sivil toplum kuruluşları ise, görüşlerini şöyle dile getirdiler:

“Datça – Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yapılacak her türlü planlama çalışmasının, doğal varlık ve değerlerin, ekolojik dengenin korunması esas alınarak ve yerel sorumlu idarenin yani Datça Belediye’sinin ve ilgili bakanlık (çevre bakanlığı) ve koruma kurulunun kontrol ve yönetiminde sürdürülmesi gerekirken; temel işlevi özelleştirme, yani, kamusal varlıkların satışı ve bundan en yüksek geliri elde etmek olan Özelleştirme İdaresi’ne planlama yetkisinin tanınmış olması ve ÖİB’nin plan yapmasıdır. Bu karar, devletin, çevrenin, doğal varlık ve değerlerimizin korunması yaklaşımındaki vahameti ortaya koyması açısından önemlidir. Asıl sorun, koruma gerekliliğinin, gelir elde etme anlayışına kurban edilmesi anlamına gelen planlama yetkisi ve planlama anlayışıdır.”

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ

5+9 = ?

gaziantep escort