logo

Giderayak bu atama neden yapıldı…


facebooktwitter
Mustafa Gündoğ
mustafa@bodrumhaber.com

Anayasamızın 2. Maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Devletidir. Hukuk vardır yoktur tartışması, ayrı bir konu. Uygulama hataları olsa da, istediğimiz hukuk normlarına sahip olmasak ta, ağır aksak yürüse de, Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Devletidir.

Var olan Hukuku Yok Sayamazsınız…

31 Mart yerel seçimlerinde Büyükşehir Demokrat Parti adayı, aynı zamanda Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, ne yapıp edip kendisini gündemde tutmayı başarıyor.

Hani derler ya “Reklamın İyisi Kötüsü Olmaz” reklam reklamdır diye, bana göre bunu diyen halt etmiş. Elbette ki reklamın iyisi, kötüsü olur. Reklamın yaratacağı algı önemlidir.

Yapılan iş amacına ulaşmıyorsa reklam kötüdür…

Dün basına yansıyan, Bodrum Belediyesi 1. Derece Özel Kalem Müdürlüğü’ne, İmar Müdür vekili Gamze Esedoğlu atandı, imza Mehmet Kocadon, haber kısmen de olsa gündem oluşturdu. Kısmen diyorum çünkü; Bodrum gündeminde daha önemli faaliyetler vardı.

Şeytanın Avukatlığını yapalım biraz.

Başta şunu belirteyim ki; Gamze Esedoğlu’nun atanmasında hukuki bir engel yok, yani yapılan gerekli izinler alındıysa, hukuka uygun.

Hukuki, fakat mantığa uygun değil, 20 gün için kim özel kalem müdürü olmak ister ki?

Eğer Gamze Esedoğlu’nun bu yolla 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre memurluk hakkı kazanacağı düşünülmüş ise,

Seçimden sonra, vekil olarak sürdürdüğü imar Müdürlüğünden alınacağı endişesiyle, belediyedeki konumu yasallaştırılmak isteniyorsa,

Özel kalem Müdür’ü olur olmaz, oradan boş bulunan devlet memuru statüsündeki, üçüncü belediye başkan yardımcılığına atanacağı düşünülüyorsa,

Veya İmar Müdürlüğüne, asaleten atanması yapılacaksa,

Kocadon, Büyükşehir Belediye Başkanı olma hayali gerçekleşince, Esedoğlu’nu İmar Daire Başkanlığı yada genel sekreterlik görevine  getirmeyi hedefliyorsa,

Bu akıl “Sükutu Hayale uğrar”

Neden derseniz.

Özel Kalem Müdürlüğü gibi kadrolara dışardan yapılan atamalar , her ne kadar 1. Derece Devlet Memuru statüsü Kazanmış olsa dahi, bu kazanılmış hak değil, Başkan’ın görev süresiyle sınırlıdır.

İçişleri Bakanlığı 2009/50 Tarihli ve B.05.0.MAH.0.08.01.00/900-14626 03/06/2009 sayılı, Özel kalem Müdürü konulu  genelgesinde

“657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesi kapsamında tanınan atama yetkisi, sınırsız bir yetki olmayıp, bu yetkinin memuriyete sınavsız girişin bir yöntemi gibi kullanımına hukuken imkan bulunmamaktadır. Bu sebeple, özel kalem müdürlüğü kadrolarına atanacakların seçiminde, belediye başkanlarının bir seçim dönemi boyunca çalışabilecekleri ehliyet ve liyakat sahibi kişileri seçmeleri esastır.”

Demektedir.

İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Halil Memiş, bir makalesinde konuyu değerlendirmiş ;

Özel Kalem Müdürlüklerinden Başka Kadrolara Atama:

Özel kalem müdürlüklerine atanma, atananlar açısından her hangi bir kazanılmış hak teşkil etmez.

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 20. maddesinin (ç) bendinde yer alan “istisnai memurluklarda çalışanlar veya çalışmış olanların, bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanacakları kadro için öngörülen şartları taşımaları kaydıyla atanabilecekleri “şeklindeki düzenleme hukuka uyarlı bulunmadığından, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 1.4.2010 tarih ve YD. İtiraz No: 2010/70 sayılı kararı ile yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Yürürlüğün durdurulmasından sonra ise 7/5/2014 tarih ve 28993 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Der…

İşin, beni ilgilendiren olumsuz yani ise, Sayıştay’ın bu konudaki saptamasıdır.

“Sonuç olarak Sayıştay Genel Kurulu tarafından: “…Sadece hizmetin gereği olarak kullanılması gereken istisnai memurluk kadrolarının, devlet memurluğuna girmede esas olan sınav sistemini aşmaya yönelik olarak diğer memur kadrolarına naklen atanma amacıyla kullanılması, Anayasa ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile getirilmiş bulunan kanun önünde eşitlik ile liyakat ilkesinin ihlali anlamına geldiğinden, bu yolla devlet memurluğu kadrolarının liyakat esasına uymayan ve bu kadroların gerektirdiği niteliklere sahip bulunmayan kişilerin atanmasına imkan sağlayabileceğinden, 657 sayılı Kanunun anılan 59 uncu maddesi hükümleri uyarınca açıktan istisnai memurluk kadrolarına atananların bir müddet sonra devlet memurluğuna alınma için açılmış bulunan sınavlara katılmadan ve dolayısıyla bu sınavlarda başarılı olmadan diğer memurluk kadrolarına atanmaları hususu, uygulama ve sonuçları bakımından Hazine menfaatlerini zarar uğratıcı nitelikte bulunduğunun TBMM’ye sunulmasına. ” kararı verilmiştir.”

Anlaşılan o ki; amaç Özel Kalem Müdürlüğüne Atanan Gamze Esedoğlu’nun görev süresi 20 gündür. Yapılan bu atamayla, yeni seçilecek olan Belediye Başkanı’nın eli kolu bağlanmak mı istenmiştir, bilemiyorum.

Bildiğim tek şey, kötü bir reklam ve hukuku kitabına, uydurmaya çalışmaktır. Halen yasal olarak sürdüremeyeceği bir görevde bulunmasından dolayı, İçişleri Bakanlığı tarafından yargı yolu açılan ve Danıştay kararının da yargılanması yönünde olduğu düşünüldüğünde, neyin amaçlandığını, yaşayarak göreceğiz.

Ayrıca, giderayak bu atamanın neden yapıldığı düşüncü…

Share
#

SENDE YORUM YAZ

9+2 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Beka…

  24 Mart 2019 Köşe Yazıları

  Nasıl oldu da bir yerel seçim bekaya dönüştü.Neden, Türkiye nin beka sorunu var. Beka sorunu sadece düşman devletlerin gelip memleketi işgal etme emellerimidir yoksa ekonomik ve siyasi olarakta beka sorunu olabilir mi. Hazine müşteşarlığının 31 mart yayımladığı brüt dış borç miktarı 466,7 milyar dolar.Net 303,2 milyar. Halk ülkedeki yabancıların elinde olan bankalara her sene 10 milyar dolar borç faizi ödüyorsa,Kamu, özel sektör,Vatandaş 1 milyar dolar borçlu ise ,memleket her sene 100 milyar dolar faiz borcu ödüyorsa,bu faiz borcuları...
 • “NE   OLDİ!!!”

  24 Mart 2019 Köşe Yazıları

  45 günden bu yana herhangi bir konuda basında , tek cümlelik de olsa bir beyan ve yazım yayımlanmadı.  Şimdi sağlık sorunlarımda biraz eksilme olunca mevcut durum hakkında bir şeyler yazmak , şöyle kenarından biraz tık tıklayalım istedim. Karadeniz uşağının mezar taşında şunlar yazı: “Hastayım tedum, tedum inanmaduniz… NE OLDİ?...” Bizim CHP Bodrum belediye başkan adayının seçilmesi veya atanmasında da aynı şey oldu.Bunca uyarılara karşın üzerinde ısrar edilip partiye alınan sonra da aday yapılıp başkan seçtirilen kişi için de a...
 • Sevdalınız; Ahmet Aras’tır…

  24 Mart 2019 Köşe Yazıları

  Nazım Hikmet'i yad etmek yakışırdı en çokta umutsuzluk içersin de sevda çiçeği filiz sürerken 31 Mart'a doğru. Hani şair; "Umut insanda" diyor ya. Umudun adı Ahmet Aras oldu Bodrum'da... Çünkü sadece akla, bilime değil; yüreğe temas ediyor aynı zamanda. Gecenin güne en yakın anı olan en karanlık zamanında şafağa şahitlik edeceğiz. Şafak o sihirli anda söker. Ahmet Aras o zamanda adeta gümüş bir ışıltı gibi düştü Bodrum'un mavi karanlığına... Hoş geldin, safalar getirdin Bodrum'un evladı. GELENEKTEN, GELECEĞE... Ahmet Aras, tarihin bab...
 • “Bodrum Konacık Olmasın”

  22 Mart 2019 Köşe Yazıları

  Dün sosyal medyada, 2014 yılında yapılan yerel seçim için hazırlanmış “Bodrum Konacık Olmak İstemiyor” videosu, bir kısım CHP’li tarafından yayınlandı. Konacık ve Bitez mukayese edilerek, CHP’li Belediyenin  Doğayı koruduğu, zamanın Konacık Belediye Başkanı, şimdi İYİ Parti Adayı Mehmet Tosun’nun doğal yapıyı bozduğu ve Konacık’ı betonlaştırdığının belgesi olarak sunulan video, paylaşanlar tarafından, yayından yirmi dört saat geçmeden kaldırıldı. İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun’u köşeye sıkıştıran ve oy kaybına neden olacak ...
escort bursa escort mersin