DOLAR
8,5125
EURO
10,2743
ALTIN
499,36
BIST
1.441

  İş Yeri Ruhsatı ve BODTO

  İş Yeri Ruhsatı ve BODTO

  Bodrum Belediye Zabıta Müdürlüğünün Ruhsatlandırma Çalışmaları, BODTO’nun Üye sayısını Artırmaktadır.

  Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün, işyeri ruhsatlandırma uygulamaları, yasal çerçeveye uygunsuzluklar içermektedir. Ruhsatlandırma süreci ve iş akışı gözden geçirilmelidir.

  Ruhsatlandırma işlemleri; Bakanlar Kurulunun 2005/9207  sayılı kararı ile yürürlükte olan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği” bağlı olarak yürütülmektedir.

  Yönetmenliği 6. Maddesi göre; yapılan ruhsat başvurusu, ön incelemeye tabi tutularak, yönetmeliğinin ekinde bulunan, Örnek 6 alındı belgesi düzenlemek suretiyle başlatılır. Başvuruda eksiklikler varsa alındı belgesinde belirtilir.

  Oysa  ilgili birim alındı belgesi düzenlenmemektedir.

  Ruhsatlar düzenlenirken, yönetmeliğinin 10. Maddesine uygun düzenlenerek, tali faaliyetler belirtilmelidir. Ana faaliyetin yanı sıra  tali faaliyet dikkate alınarak ruhsatlandırma yapılmasının çok önemli olduğu düşüncesindeyiz.

  Örneğin; bir işyerinin ana faaliyeti emlak alım, satım işleridir. Tali faaliyet olarak da bodrum katında kültür mantarı yetiştiriciliği yapmaktadır. Tali faaliyetinden dolayı çevreye kötü koku ve atıkları söz konusu olabilir.

  Örnekte belirttiğimiz işletmenin ana faaliyeti ve tali faaliyeti arasında hangisi dikkate alınarak ruhsat düzenlenecektir. Bir faaliyeti ile sıhhi işletme, diğer faaliyeti ile  gayrisıhhi işletmeye olabilmektedir.

  Oysa İlgili birim yalnız ana faaliyeti dikkate alarak ruhsat düzenlemektedir.

  Yine 10. Madde de “Aynı adreste bulunsa bile işletmecisi farklı olan işyerlerine ayrı ruhsat düzenlenir.” ifadesine hiç önem verilmediğini gözlemekteyiz.

  Bu yaklaşım belediyenin ruhsat gelirlerini azaltmaktadır.

  Bodrum da aynı adreste, birden çok tacir faaliyet yürütmektedir. Zabıta, işyerinin tabelasına bakarak, aynı adreste faaliyet yürüten işletmeleri tespit edememektedir.

  Oysa aynı adreste faaliyet yürüten işyerleri tespit edildiğinde, belediyenin ruhsat gelirlerinde ciddi bir artışın sağlanacağını öngörmekteyiz.

  Bodrum Belediyesi kendi gelirlerini artırmak yerine, Bodrum Ticaret odasının, üye sayısını ve aidat gelirlerinin artırmakta çok başarılı sayabiliriz.

  Bodrum Belediye Gıda A.Ş için tespit ettiğimiz kadarıyla beş adet şube tescil edilmiştir. Bir tacirden, beş BODTO üyesi çıkarmak, ciddi bir başarı sayılmalıdır.

  Amacımız yetkileri veya ilgilileri eleştirmek değildir. Bir iş akışı oluşturulduktan sonra hiç sorgulanmadan aynı işlemler yıllarca sürdürülmektedir. İş akışlarının, yasal değişikliklere, yeni gelişmelere uygunluğu kontrolü edilmeli, süreçler gözden geçirilmelidir.

  Bodrum Belediyesi neden kendisini beş kez (daha fazlada olabilir) BODTO üyesi yapmıştır. Birilerine göre bu ticari gerekliliktir, kimine göre ise yasal zorunluluktur.

  Bizce; ticari olarak da yasal olarak gereklilik ve zorunluluk yoktur. Tek merkezin aldığı kararlar ile faaliyetini yürüten, bağımız olmayan belediye kafeleri için ayrı, ayrı şube tescili yapmak yasal bir zorunluluk değildir.

  Bodrum Belediyesi, Zabıta müdürlüğünün iş akışını, yasal çerçeveye bağlı kalarak, dikkatle gözden geçirilmesi belediyenin çalışmalarını daha etkin kılacağı düşüncesindeyiz.