logo

Müştemilat Nedir?

Sözlük anlamı olarak eklenti manasına gelen müştemilat, yapıların dış tarafına inşa edilen ek binalara denir. Müştemilat binaya bitişik veya bağımsız olabilir ancak her durumda ana binanın dışında yer alır.

Müştemilat türleri ana binaya göre değişim gösterir. Binanın dışında yer alan ancak binaya bitişik olarak inşa edilen müştemilatlar arasında; teras, balkon, veranda, kömürlük, garaj, kiler ve depo gibi yapılar bulunur. Binadan bağımsız müştemilatlar ise; ahır, avlu, yine garaj ve kömürlük olabilir. Müştemilat binaları kömürlük ve garaj olarak kullanılabileceği gibi misafir veya hizmetli evi olarak da kullanılabilir.

Satılık arsa üzerine kendi mülkünüzü ve müştemilatınızı inşa edebileceğiniz gibi müştemilatlı satılık daire ilanlarını da inceleyebilirsiniz.

Müştemilat Kanunu
Müştemilatla ilgili esaslar Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamında ele alınıyor. Müştemilat kanununa göre;

Madde 4

27) Yapının parsele oturacak bölümün yatay izdüşümünde kaplayacağı azami alandır. Bahçede yapılan eklentiler (müştemilat) taban alanı içinde sayılır.”

Madde 33

2) Binaların odunluk, kömürlük, kalorifer dairesi gibi müştemilat kısımları bodrum katlarda tertiplenir. Ancak zeminde su çıkması veya sert kaya olması halinde Belediyeden alınacak izin ile bu türlü müştemilat; arka bahçelerde, yoldan görünmemek ve çatının en yüksek noktası tabii zeminden itibaren (2.50) metreden yüksek olmamak, esas binaya (3.00) metreden fazla yaklaşmamak şartı ile yapılabilir.”

Madde 51

“Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında bir parselde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapıların ve konut yapılarının müştemilat dahil taban alanı kat sayısı yüzde 40’ı geçemez.”

Madde 57

“Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile müştemilat binaları yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi değildir. Ancak, yapı projelerinin fen ve sağlık kurallarına uygun olduğuna dair valilik görüşü alınmasından sonra, muhtarlıkça izin verilmesi ve bu izne uygun olarak yapının yapılması şarttır.”

Share
#

SENDE YORUM YAZ

4+8 = ?

gaziantep escort