DOLAR
8,5970
EURO
10,1186
ALTIN
484,04
BIST
1.426

  Bodrum Belediyesi’nden Yanıt

  Bodrum Belediyesi’nden Yanıt

  Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, ilçemiz Peksimet Mahallesi 143 ada, 1 numaralı parsel ile ilgili olarak basına yansıyan iddialar hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yaptı.

  Serdar Kayhan isimli vatandaşın iddia ettiği hususlara tek tek açıklık getirilen açıklamada, “İddia sahibi, Belediyemizin işlemlerine karşı (idari) yargı yoluna müracaat ederek hak arayışına gidebilecek durumda iken; haksız ve mesnetsiz suçlamalarla konuyu bu mecraya taşıması kamuoyunun takdirine bırakılmıştır” denildi.

  Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle;

  “Anılan yer ile ilgili Serdar Kayhan; 22.11.2019 tarihinde Belediyemize müracaat ederek inşaat ruhsatı talebinde bulunmuştur.

  Talep üzerine idaremiz teknik ekiplerince yapılan incelemede; belirtilen parselde bulunan yapılar için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. Maddesi kapsamında 02.01.2019 tarih ve GISAETFY numaralı, 18.08.2018 tarih ve 17HMULJI numaralı, 18.08.2018 tarih ve 4NN8UBCY numaralı yapı kayıt belgeleri olduğu belirlenmiştir.

  İlgilisine; 04.12.2019 tarihinde, yani dilekçenin verilmesinden itibaren 12 gün sonra cevap verilmiştir.

  İlgilisinin süresinde kendisine cevap verilmediği şeklindeki iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. (Ek-1) Verilen cevapla, yasal olarak talebinin karşılanmasının mümkün olmadığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 08.11.2018 tarih ve E.18030 sayılı konu ile ilgili görüşüne dayandırılarak tebliğ edilmiştir. Ayrıca 30.12.2019 ve 15.01.2020 tarihlerinde belediyemize sunmuş olduğu dilekçelerine 22.01.2020 tarihinde cevap verilmiştir.
  Söz konusu Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün görüş yazısı, Menteşe Belediyesi’ne aynı konuda yapılan bir başvuru üzerine konu hakkındaki tereddüdü gidermek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne görüş sormuş ve Bakanlık’tan gelen görüş Muğla Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ile Menteşe Belediyesi’ne gönderilmiştir.
  Bilindiği üzere “İmar Barışı” olarak bilinen 3194 sayılı Kanunun geçici 16. Maddesi çok yeni ve alelacele çıkan bir yasa olduğundan, (06.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ) Belediyeler yasanın uygulamasında pek çok tereddüt yaşamıştır. Kaldı ki; anılan yasanın Belediyeleri önemli ölçüde devre dışı bıraktığı bilinen bir gerçektir.

  Bu itibarla;

  Belediyeler (idareler) belli konularda tereddüde düştüğünde, konu ile ilgili ya emsal bir yargı kararını araştırır veya ilgili Bakanlıktan görüş isterler. Hangi Belediyeye bir görüş gelirse, diğer Belediyeler bunu bulur ve aynı uygulamayı bu görüş çerçevesinde uygular.

  Aslolan bu bilgiye muttali olunmasıdır. Bu çerçevede Belediyemiz de, yapılan bu ve buna benzer konudaki müracaatları değerlendirerek edindiği bu Bakanlık görüşünü esas alarak uygulama yoluna gitmiştir. Bu görüşün edinilmesinin “resmi evrakta sahtecilik” olarak değerlendirilmesi kabul edilemez. İçinde bulunduğumuz iletişim çağında bir Bakanlık görüşünün temin edilmesi bir suç değil, tersine memurun işlemleri doğru yapmasına esas teşkil etmesi bakımından başvurulması gerekli bir yöntemdir.

  3-İddiacı iddiasında;

  “Bodrum Belediyesi’nin Devletin kanunlarını vatandaşlara farklı uyguladığını” ileri sürmüş ve bu anlamda kendisine “hukuksuzluk ve ayrımcılık” yapıldığını belirtmiştir ki; bu kesinlikle gerçek dışıdır.

  Şöyle ki;

  Vatandaşımızın ilk müracaatı 22.11.2019 tarihli olup, kendisine verilen cevabi yazımız 04.12.2019’dur.

  Oysa; aynı konuda başka vatandaşlarımızın da,

  08.2019 tarihinde Belediyemizce kayda alınan dilekçesine 23.09.2019 tarihinde,
  08.2019 tarihli dilekçesine 16.09.2019 tarihinde,
  08.2019 tarihli dilekçesine 23.09.2019 tarihinde,
  09.2019 tarihli dilekçesine 18.09.2019 tarihinde,
  02.2020 tarihli dilekçesine 27.02.2020 tarihinde,
  11.2019 ve 03.12.2019 tarihli dilekçelerine 22.01.2020 tarihinde,
  10.2019 tarihli dilekçesine 15.10.2019 tarihinde
  02.2020 tarihli dilekçesine 27.02.2020 tarihinde aynı gerekçeyle red cevabı verilmiştir. (Ek-2)
  Görüldüğü üzere, Belediyemiz, vatandaşlarımız arasında hiçbir ayırım yapmaksızın yasa, mevzuat ve hukuka uygun olarak aynı konuda, aynı işlemi yapmıştır.

  Kaldı ki;

  İddia sahibi vatandaşımızın 18.10.2018 tarihinde Turgutreis Karabağ Mahallesi 558 ada, 8 parseldeki 36 no.lu bağımsız bölüme ait ruhsat başvurusu idaremizce değerlendirilerek 07.03.2018 tarihli yapı ruhsatı düzenlenmiştir. (Ek-3)

  Aynı yer için 25.05.2018 tarihinde yapı kullanma izin belgesi (iskan) talebinde bulunmuş ve 24.10.2018 tarihinde yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.

  Dolayısıyla Belediyemizce iddia sahibine hiçbir şekilde bir hukuksuzluk ve ayrımcılık yapıldığı düşünülemez.

  Pek çok vatandaşımızın aynı yöndeki talebine verilen (olumsuz) cevaplar, bu iddianın ne kadar dayanaksız olduğu ve sadece şahsına yönelik bir işlem (uygulama) olmadığını açıklıkla ortaya koymaktadır.

  Belediyemiz; hiçbir vatandaşımızın dili, dini, ırkı, inancı veya siyasi görüşü ile ilgili ayrımcı bir tutum içinde değildir ve olamaz. Böylesi bir yaklaşımın Anayasa suçu olduğunun bilincindedir.

  İddia sahibi; Belediyemizin işlemlerine karşı (idari) yargı yoluna müracaat ederek hak arayışına gidebilecek durumda iken; (ki hayatın olağan akışına uygun olanı budur.) haksız ve mesnetsiz suçlamalarla konuyu bu mecraya taşıması kamuoyunun takdirlerine;

  Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

  Not: Tüm ekler Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden talep edilebilir.

  ffffhfhf

  İstanbul escort Ataşehir escort Pendik escort Kartal escort Ümraniye escort Kadıköy escort Anadolu yakası escort Avrupa yakası escort Mecidiyeköy escort Fatih escort Fındıkzade escort Çapa escort Şirinevler escort Avcılar escort Beylikdüzü escort Halkalı escort Bahçeşehir escort Bakırköy escort escort service berlin abu dhabi escorts porno izle seks hikayeleri sex hikayeleri Facebook link kısaltmak