DOLAR
8,5953
EURO
10,1376
ALTIN
487,77
BIST
1.419

  Binalarda,Yağmur Sularının Toplanması ve Kullanılması Zorunlu Hale Geldi.

  Binalarda,Yağmur Sularının Toplanması ve Kullanılması Zorunlu Hale Geldi.

  23 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazetede, Planlı Alanlar Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı.

  Yapı Kayıt Belgeli Binalar ve arsalarda yapılan uygulamalar, bahçe duvar yükseklikleri, yağmur sularının toplanması konusunda yapılan değişiklikler, uygulamada meydana gelen aksaklıkları giderecek.

  Yayımlanan yönetmeliğe göre, 2 bin metre kareyi geçen arsalarda, yağmur sularının toplanması zorunlu hale gelirken, daha küçük parsellerde yetki, ilgili kuruma bırakılmıştır.

  23 Ocak 2021 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 31373
  YÖNETMELİK
  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

  PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

  YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  MADDE 1 – 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “f) Alışveriş merkezlerinde ve 40’tan fazla bağımsız bölümü bulunan binaların normal katlarında, binanın ortak merdiveni ile bağlantılı, dışarıdan erişimi bulunmayan, toplamda 50 m²’yi geçmeyen, ticari kullanıma konu edilemeyen, ortak alan niteliğinde kütüphane odası,”

  MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasına birinci cümleden önce gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

  “Bahçe duvarlarının yüksekliği; binaların yol tarafındaki cephe hatlarının önünde, yoldan kotlandırılan binalarda kaldırım üst kotundan itibaren 0.50 metreyi, yoldan yüksek olup tabi zeminden kotlandırılan binalarda ise parselin yol sınırındaki tabii zemin kotundan itibaren 0.50 metreyi, yol cepheleri gerisinde ise 1.5 metreyi geçemez.”

  “Eğimli yollarda/arazilerde bahçe duvarı üst kotunun tretuvardan en fazla 1.50 metre yükseldiği durumlarda duvar üstten kademelendirilir.”

  MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin on birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

  “Ancak yapı kullanma izin belgesi bulunan bir yapıda, herhangi bir bağımsız bölüme usulüne uygun olarak düzenlenen yapı kayıt belgesi, yapının ruhsat eki projesine uygun diğer kısımlarında yapılacak tadilata engel teşkil etmez. Bu kapsamda tadilat yapılması, Yapı Kayıt Belgesi olan bağımsız bölüme ilave bir hak sağlamaz. Bu durum yapı ruhsatının diğer hususlar bölümünde belirtilir.”

  MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin on ikinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

  “Ancak parselde, usulüne uygun olarak yapı kayıt belgesi düzenlenmiş bir yapının bulunması, parsel için plan ve mevzuat ile belirlenen yapılaşma koşulları dâhilinde yapılacak yeni yapılara engel teşkil etmez. Yapı kayıt belgeli yapının plan ve yönetmelikle verilebilecek azami yapılaşma koşullarını aşan kısımları emsal ve taban alanı hesabında dikkate alınmaz. Yapı ruhsatı düzenlenmesi, yapı kayıt belgesi olan yapıya ilave bir hak sağlamaz.”

  MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin yedinci fıkrasına aşağıdaki (a) bendi eklenmiştir.

  “a) 2000 m²’den büyük parsellerde yapılacak yapılarda mekanik tesisat projesine; çatı yüzeyi yağmur sularının, tabii zemin altında tesis edilecek yağmursuyu toplama tankında toplanması, gerekmesi halinde filtre edilerek yeniden kullanılması amacıyla yağmursuyu toplama sistemi projesi de eklenir. İlgili idarelerce daha küçük parsellere ilişkin de zorunluluk getirilebilir. Yağmursuyu toplama tankı, parselin yan, arka veya parsel sınırına 3 m. den fazla yaklaşmamak kaydı ile ön bahçe zemini altında konumlandırılır. Toplama tankı tahliye hattı varsa yağmursuyu şebekesine bağlanır, atık su şebekesine bağlanamaz.”

  MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

  ffffhfhf

  İstanbul escort Ataşehir escort Pendik escort Kartal escort Ümraniye escort Kadıköy escort Anadolu yakası escort Avrupa yakası escort Mecidiyeköy escort Fatih escort Fındıkzade escort Çapa escort Şirinevler escort Avcılar escort Beylikdüzü escort Halkalı escort Bahçeşehir escort Bakırköy escort escort service berlin abu dhabi escorts porno izle seks hikayeleri sex hikayeleri Facebook link kısaltmak