DOLAR
8,7150
EURO
10,3638
ALTIN
497,65
BIST
1.394

  Bodrum belediyesi bu projenin neresindedir?

  Bodrum belediyesi bu projenin neresindedir?
  07.05.2021
  A+
  A-

  “Aslında küçük bir kıvılcımla başladı. Bir ot temizliği yapalım dedik. Bakıldı ki çok önemli bir eser var”

  “Birdenbire işin boyutu değişti.”

  Halikarnasos Surlarının ortaya çıkarılarak turizme kazandırılma hikayesi, Belediye Başkanı Ahmet Arasın söylemiyle böyle başlıyor…

  Bildiğiniz gibi Bodrum’da bir çok tarihi eser var, kimi eserlerin kendi varken, kimi eserlerinin adı var.

  Belediye Başkanı’nın başlattığı bu projeyi hepimiz desteklemeliyiz. Buna benzer işlerin çoğalması, Bodrum turizmine katma değer kazandırabilir.

  Her şeyden önce; tarihe olan saygımızı göstermiş oluruz.

  Ancak; konumuz tarih ve eserleri gibi görünse de değil.

  Her kim ne yaparsa yapsın, lakin yetki ve yasa çerçevesinde yapsın bizde sonuna kadar destek olalım.

  Halikarnasos Surlarının etrafının temizliği ve ortaya çıkarılması kimin fikri derseniz, sanırım ortada fikir yok, pratik var.

  Konuyla ilgili çıkan tüm haberlerde; herkes birbirine nezaketin ötesinde teşekkür ediyor, ancak konun ne olduğu belli değil.

  Ortada ;

  Turizm ve Kültür Bakanlığı, Muğla Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun 18 Kasım 2020 tarihinde  almış olduğu 10135 nolu bir kararı var ancak kararın içeriği belli değil. İlgili bakanlıktan talep ettik henüz bize yanıt vermedi.

  Peki bir bakalım İşin içinde kimler var ;

  Turizm ve Kültür Bakanlığı

  Muğla Kültür Varlıkları Koruma Kurulu

  Bodrum Belediyesi

  Akademia Vakfı

  Su Altı Arkeoloji Müze Müdürlüğü

  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

  Sponsorlar

  İşi yapan taşeron firma.

  Yasaya göre Belediye kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili proje yapıp hayata geçirmek için ilgili bakanlıktan izin alabilir.

  Kültür ve Turizm  Bakanlığı yapılan  başvuruyu değerlendirerek, onay verme veya vermeme yetkisine sahip.

  Belediye kanununun 14. Maddesi belediye görevleri başlığında konuya açıklık getirmiş.

  “kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.” diyor

  Ancak ; Yine Belediye kanunun 75.maddesi bu tür projelerin yapılabilmesi için Belediye Meclis Kararını şart koşmaktadır.

  Diğer kuruluşlarla ilişkiler başlıklı

  1. 75. Madde şunu emrediyor.

  Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı  anlaşmaya uygun

  olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

  1. a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
  2. b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.
  3. c) (Değişik: 12/11/2012-6360/19 md.) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin

  alınması gerekir. diyor

  Kısaca belediye ancak bu türden projeleri meclis kararı ve kanunun emrettiği diğer onayları almak şartıyla yapabilir.

  Bodrum Belediyesi Meclisi Halikarnas Surlarının temizliği, kazı ve sondaj çalışması yapılarak çevresinin düzenlenmesi konusunda karar almış mıdır?

  Kocaman bir hayır…

  Kanundan  anladığımız; belediye başkanı ve diğer ilgili kişiler belediye meclisine kanunen verilen yetkiyi gasp etmiş ve görevi kötü kullanmışlardır.

  Her ne kadar konuda kamu yararı var gibi görünse de, olay öyle değildir.

  “Yasayı bir kere çiğnemekle bir şey olmaz.” demeyin alışkanlık yapar, ki bu ikinci kez oluyor.

  İşin yanlış tarafı projeye izin veren bakanlık ve kurul sormuyor dahi “efendiler belediye meclis kararınız var mı ?”

  Bakanlığın izin konusuna hadi neyse diyelim…

  Akademia Vakfı ile Bodrum Belediyesi, bu projeyi ortak nasıl yapılıyor

  Akademia Vakfı ile ortak proje yapma ve uygulama kararını belediye meclisi almış mı? Mülki Amiri bu projenin ortak yapılmasını, kamu yararı dernek veya vakıf sıfatını taşımayan Akademia Vakfı ile belediye tarafından yapılmasını onaylamış mı.?

  Hiç sanmıyorum bu işlemlerin gerçekleştiğini.

  Vakfın tüzüğü ve alınmış kararları böyle bir projenin gerçekleştirilmesine uygun mu? Bodrum Belediyesi ve Akademia Vakfı arasında proje hakkında her hangi bir protokol yapılmış mıdır?

  İşin içerisinde birde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yer almaktadır.

  Üniversite ve belediye arasında projenin yürütülmesi veya danışmanlığı hakkında bir protokol var mıdır?

  Danışmanımız diye basın açıklamasında beyan edilen Prof. Dr Adnan Diler hangi yetki ve yapılan anlaşma ile  görevlendirilmiştir?

  Bu projeye verilen iznin kapsamında neler bulunmaktadır? Sur  diplerinin temizlenmesi mi, yoksa kazı ve sondaj işleri de izin kapsamında mıdır?

  Turizm ve Kültür Bakanlığı ve Muğla Kültür Varlıkları Kurulu’nun onay verdiği proje Bodrum Belediyesi’ne mi ait ,Akademia Vakfı’na mı?

  Bu soruyu neden soruyorum.

  Geçtiğimiz günlerde Akademia Vakfı sosyal medyada yapılan işin tanımı ve neler yapıldığı hakkında bir video yayınladı.

  İfadelerdeki bazı sözler dikkatimi çekti.

  “Bodrum Belediyesi bize güvendi.” deniliyor. Bu güven hangi konudadır?

  Sponsorlara teşekkür ediyor. Sponsorları kim buldu ?

  Yapılan kazı sondaj ve temizlik hakkında bilgiler veriyor ve işin devamı sürecini anlatıyor. Yeni sponsor desteği beklentisini aktarıyor.

  Alınan izinde sondaj ve kazı var mıdır?

  İşin devamı nedir? İşin devamında kim sponsor bulacaktır.

  Anlatılana göre Akademia Vakfı her işi üstlenen konumda fakat hangi yetkiyle bunları yaptığı belli değil.

  Değişik zamanlarda basına pompalanan haberlerle Akademi Vakfı Başkanı her şeyi kendi başarısı gibi sunarak, Bodrum Belediyesi’ni gölgede bırakmakta.

  Bildiğimiz, gördüğümüz bu işin temizliği Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılmıştır.

  Kazı, sondaj işleri kim tarafından yapılmış ve hangi yolla bir taşerona verilmiştir?

  Bodrum belediyesi bu projenin neresindedir?

  Parayı bulan Bodrum Belediyesi, yükleniciyi bulan Akademia vakfı. Bu yükleniciyle Akademi Vakfı Başkanı’nın ilişkisi nedir?

  Yüklenici, yapılan işin ödemesini kimden almış ve kime fatura kesmiştir?

  Belki ortaya iyi bir iş çıkacak, ancak çalakalem işlerden nasıl iyi sonuç beklenebilir ki.

  Sponsorlar kimler.

  Denizbank, Amerikan Hastanesi, Akfen, Nef

  Bilmediğimiz adını saklayan sponsor bulunmakta mıdır? Bu sponsorların imarla ilgili sıkıntılı işleri var mıdır?

  Vardır elbet; kendileri açıklasın ki bende bildiklerimi sizlere aktarayım.

  Halikarnas Surlarının Ortaya Çıkarılma işinde dönen paralar, kayıt dışı dönmektedir. Denetime açık değildir.

  Kayıtlı olması için projeye şartlı bağış yapılmalı ve belediye meclisinden geçmeliydi.

  İşin başlangıçta bir maliyet hesabı yapılmamıştır. İş yükleniciye verilirken ihale yapılmamıştır.

  Akademia Vakfı Başkanı işin 2 bin üçyüz metre olduğunu ifade etmekte, ancak iş bin metredir.

  Kısa bir mesafede çıkan hafriyatın 800 kamyondan fazla olduğu söylenmekte, bunun için  3 dönümlük alanda 3 metrelik bir kazı yapılmış olması gerekir. Hesabın yapılması zor değildir, bilirkişi marifetiyle kolayca yapılan iş ve maliyeti bulunabilir.

  Peki şuana kadar bu iş için sponsorlardan ne kadar para alınmış ve ne kadar harcama yapılmıştır? Kalan para nerededir?

  Kazdıkça daha çok soru çıkar bu işten.

  Belediye Başkanı yasal yollardan yapması gereken işlemleri neden yapmamış ve kayıt dışı bir yolu tercih etmiştir?

  Belediye Meclisi yetkisi neden gasp edilmiş, meclis devre dışı bırakılmıştır.

  İşin devamı peyzaj işleri yine kara düzen mi yapılacaktır? Şimdiden taşeron firma bulunmuş mudur?

  Bodrum Belediyesinde kayıt dışı yapılan başka işler var mıdır?  Vardır elbet….

  Eğitimli insanların kara düzen iş yapmalarını anlamak olası değildir.

  Vesselam…

  Bakalım bir iş takipçisi belediyeyi nasıl karıştırdı yazalım…

  Bu yazının videosu