DOLAR
8,7150
EURO
10,3638
ALTIN
497,65
BIST
1.394

  Kişiye Özel İmar da Son Durum!

  Kişiye Özel İmar da Son Durum!

  Muğla Büyükşehir Belediyesi; 13 Şubat 2020 tarihli toplantısında almış olduğu 31 nolu kararında;

  “ İlimiz, Bodrum İlçesi, Sazköy Mahallesi, Kızılören Mevkii’nde yer alan, tapunun 118 ada 25, 30, 31 ve 32 parsel numarasına kayıtlı 81.870,98 m2 yüz ölçümlü taşınmazlarda hazırlanan “Turizm Alanı (Eko Turizm Alanı)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.”

  Bu madde, komisyon raporu doğrultusunda oy birliği ile kabul edildi.

  Konuyu daha önce kişiye özel imar planı diye yazmıştım, evet imar planı yapılan alanda tüm parseller aynı kişiye aitti. Bu kişi Bodrum Belediye Meclis üyesi, aynı zamanda Muğla Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olan İlhami Özden’in kardeşine aitti.

  Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinde; Bodrum’u temsilen, toplam 7 meclis üyesi bulunmakta.

  Ahmet Aras, Dursun Göktepe, İlknur Ülküm Seferoğlu, Kemal Özyurt, Önder Batmaz, Uğur İlhami Özden ve Mehmet Onur Şahbaz.

  13 Şubat 2020 tarihli toplantıya, İlknur Ülküm Seferoğlu ve Uğur İlhami Özden mazeretleri nedeniyle katılmıyorlar. Geri kalan tüm meclis üyeleri, imar plan değişikliği ve kişiye özel imar planına “Evet” diyor.

  Meclis üyesi Dursun Göktepe, Bodrum Belediye Meclisi İmar Komisyonu Başkanı olduğu gibi, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu’nun da Başkanıdır.

  İmar Planı değişikliği için hazırlanan ve oy birliği ile kabul edilerek meclise gönderilen komisyon raporunda imzası bulunmaktadır.

  Yapılan 25 binlik ve 5 binlik planın son noktası olan binlik plan, hazırlanarak Bodrum Belediyesi Meclisine gönderiliyor.

  Şaka gibi…

  Geçtiğimiz pazartesi bu plan Bodrum Belediye Meclisince RED EDİLDİ. Şaka gibi olan; planın reddedilmesi değil, oy birliği ile reddedilmesi.

  Bakın…

  Bodrum Belediyesi İmar Komisyonu plan değişikliği için oy birliği ile olumsuz rapor veriyor. Büyükşehir ve Bodrum Belediye İmar Komisyonu Başkanı aynı kişidir. Muğla’dan Bodrum’a gelen planda, hangi koşul değişiyor da olumsuz rapor düzenleniyor anlamak olası değil.

  Sonuçta kabul edilmemesi doğrudur,

  Lakin çelişki ve duruma göre şekil almak, meclis üyelerine yakışmaz. Bodrum Belediye Meclisi İmar Komisyonu üyesi olan Mehmet Onur Şahbaz da  Muğla da “evet” deyip, Bodrum’da “hayır” diyenlerin arasındadır.

  Dursun Göktepe ve Mehmet Onur Şahbaz; işin teknik komisyonunda olmalarından dolayı, engel olunacaksa bu plana Muğla Belediye Meclisi’nde karşı duruş sergilemeleri gerekirdi.

  Muğla’da “evet” deyip, Bodrum’da “hayır” diyen meclis üyeleri ;

  Ahmet Aras, Dursun Göktepe, Kemal Özyurt, Önder Batmaz, ve Mehmet Onur Şahbaz.

  Bodrum Belediye Meclisi’nin imar planı değişikliğini ret etmesi ne anlama gelmektedir. Söyleyeyim size kocaman bir hiç.

  “Büyükşehir Belediye Kanunu ;

  Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları

  1. b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye (…) sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe (…) belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.”

  Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 13 Şubat 2020 tarihinde  kabul edilen Nazım İmar Plana göre, ilçe belediyesinin binlik uygulama imar planını yapmak için, bir yıl süresi vardır. Yapmadığında, büyükşehir belediyesi yapar veya yaptırır.

  “Attığınız taş, ürküttüğünüz kuşa değdi mi?” dersiniz.

  Konu bu kadar net. Sen burada istediğin kadar “hayır” de, büyükşehir kanundan gelen yaptırımı uygular. Lakin Büyükşehir meclisinde üye olan Bodrum meclis üyeleri, oylamada “hayır” deselerdi ve planın kesinleşmesi sonrası yargıya gitselerdi, o zaman evet bu arkadaşlar gereken çabayı göstermişlerdir, der alkışlardık.

  Ne demeli; büyükşehir meclisi Bodrum üyeleri rol yapıyor gibi bir kanı oluştu bende, sanki olayda hiç sorumlulukları yok. Bodrum Meclisinde yapılan oylamada, İmar Komisyonu Başkanı Dursun Göktepe mazereti nedeniyle yoktu. Mazereti; ret edilmeye zorlanması mıydı bilemem.

  Ne olacak şimdi…

  Büyükşehir gereğini yapacak ve plan uygulamaya geçecek.

  Vesselam…

  (Meclis Gündeminde ve harici beyanlarda bir kaç nokta daha var. Yeri geldiğinde kaleme alacağım)